• Debatleider Jelle Koolstra voor het KAdE Café waar het Valentijnsdebat wordt gehouden

    Gerard Oonk

Valentijnsdebat 'hart tegen hard'

11-02-2018, 15:10 | Lezersnieuws |

Datum:

woensdag 14 februari 2018,
20:00 tot 22:00

Locatie:

Eemplein 75, Amersfoort
KAdE Café aan het Eemplein
Amersfoort

Een avond vol vuur, hartstocht en passie. Dat verwachten de organisatoren van het Valentijnsdebat dat gehouden wordt op woensdag 14 februari. Een debat waarbij de Amersfoortse politici zich zullen moeten verantwoorden voor vier jaar beleid en een avond waarop de verkiezingsprogramma's tegen het licht zullen worden gehouden. Een avond waarin het Hart tegen Hard zal gaan: Met hart voor de stad, maar ook hard op de inhoud.

Peter de Langen, voorzitter van de SGLA de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort, is één van de initiatiefnemer van het debat. "We willen tijdens de verantwoording kijken wat er waargemaakt is van de beloftes die vier jaar geleden werden gedaan. Daarnaast gaan we kijken wat de partijen van plan zijn na de verkiezingen van 21 maart."

De SGLA zet zich in voor het behoud van een goed leefklimaat in Amersfoort in het algemeen en in de wijken in het bijzonder en organiseert dit debat samen met AmersfoortKiest.nl.

Jelle Koolstra, van het platform AmersfoortKiest.nl presenteert het Valentijnsdebat. Hij legt de verschillende raadslieden het vuur aan de schenen. SGLA-voorzitter Peter de Langen zorgt voor de actuele thema's en stellingen en Nienke Gorter zal het publiek bij het debat betrekken.

Koolstra: "Het debat belooft concreet te worden; de politici worden bevraagd over de keuzen die zij hebben gemaakt de afgelopen vier jaar. Keuzen over de aanleg van wegen, het behoud van het polderlandschap of financiële overwegingen. Hoe gingen de politici om met participatie en onderwerpen die gevoelig liggen in de stad? Ook zal een aantal stellingen over de toekomst worden geponeerd."

Na het horen van de politiek is de bevolking zelf aan zet. Er is ruimte om kritische vragen te stellen aan de aanwezige politici en zo de antwoorden te krijgen die kunnen helpen een keus te bepalen. De Langen; "door dit Valentijnsdebat kunnen Amersfoorters erachter komen wat onze lokale politici met hun stem hebben gedaan en beloven te gaan doen."

Het Valentijnsdebat Hard tegen Hart wordt gehouden op 14 februari in het KAdECafé aan het Eemplein 75. Het debat Hart tegen Hard begint om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

U bent van Harte welkom!