• TanteRozemarijn

    CDA

CDA-fractie zoekt voorbeelden tegengaan eenzaamheidSamen koken en eten is beter samenleven

14-09-2017, 00:20 | Lezersnieuws | Maria Ballast-Tatarian

Komende week is weer de Week tegen Eenzaamheid. Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem dat steeds groter wordt. Niet alleen ouderen, ook jongeren en psychisch kwetsbaren kunnen hier last van hebben. Eenzaamheid is niet hetzelfde als alleen zijn, dat zijn we allemaal wel eens. Eenzaamheid is een chronisch gevoel van geïsoleerd zijn en een gevoel dat je bestaan er minder toe doet. Iedereen kan er mee te maken krijgen vroeg of laat in het leven. De vraag is hoe je er mee omgaat.

Hoe wij als mensen ons samenleven organiseren, kan daarbij veel uitmaken. Op zoek naar hoe mensen eenzaamheid tegengaan, brachten CDA-raadsleden Maria Ballast-Tatarian en Bas Aghina een verrassingsbezoek aan het TanteRozemarijn Initiatief. Ieder jaar organiseert de Nationale TanteRozemarijndag op deze dag kooksessies in verschillende kookstudio's in Nederland van senioren met jongere generaties. Oftewel, 80 plussers met zestigers en veertigers. Samen genieten van klassieke gerechten in een fijne sfeer. Doel is 80+ senioren met elkaar in contact te komen en te blijven. Samen koken en eten is samenzijn en dat schept een band.

"Het is mooi te zien hoe ouderen samen met kinderen en kleinkinderen en elkaar een hele maaltijd voorbereiden en gebruiken. Bekende recepten van vroeger brengen daarbij ook weer herinneringen boven waar gesprekken over kunnen gaan. De eenzaamheid in dit samenzijn wordt even doorbroken.", aldus Maria Ballast-Tatarian, CDA-fractielid. "Ook voor de jongere generaties is het goed een moment in de week samen te eten met mensen die in een heel andere tijd jong waren. Het vergroot ons inlevingsvermogen zodat we ook beter kunnen samenleven. Bovendien schept het een stukje onthaasting die iedereen op zijn tijd wel kan gebruiken."

"Om dit soort initiatieven mogelijk te maken zijn niet alleen vrijwilligers nodig. Ook vervoer naar een goede kookgelegenheid, want seniorenappartementen hebben vaak niet een goede kookgelegenheid in de buurt met een stroeve vloer en brede looppaden waar je ook met een rollator goed uit de voeten kunt.".

De CDA-fractie is voor een duurzame oplossing tegen eenzaamheid. Kijken naar 'ieder doet wat-ie kan', is daarbij belangrijk. Om ook uit te vinden hoe de gemeente daarin kan helpen, zal het CDA Amersfoort de komende tijd blijven zoeken naar inspirerende voorbeelden van mensen, die eenzaamheid en soms vervelende gevolgen daarvan (zoals verwaarlozing en psychische klachten) dapper tegemoet treden en willen tegengaan.