• KNZB Directeur Evenemten

    Fred Stam

Sportdebat (3): KNZB Directeur Evenementen legt uit (video)

20-12-2016, 10:20 | Lezersnieuws | Fred Stam

In het kader van de bouw van het Amersfoort zwembad in hetSporcomplex Amerena legt Paul van den Heuvel, Directeur Evenementen KNZB, de gang van zaken uit met betrekking tot (inter)nationale evenemten bij de KNZB.

Amersfoorter Fred Stam legde zijn uitleg op video vast, tijdens de Amsterdam Swim Meet 2016.

Sportdebatten

Op woensdag 14 december 2016 heeft het eerste sportdebat plaatsgevonden: "Amersfoort laat kansen liggen voor topsporters"

Over de verdere voortgang van de debatten "Topsport in Amersfoort in samenhang met het Sportcomplecx Amerena" was er een vervolgdebat "(Top)sportbeleid" gepland.

De organisator, bij monde van de Manager Redactie RTV Utrecht, kon desgevraagd hierover geen mededelingen doen.

Of een en ander een vervolg krijgt, en wanneer zal nog moeten blijken.

WORDT VERVOLGD ...

Video

https://www.youtube.com/watch?v=ZxIGSc8xcLA