• Het Palliatief Advies Team bestaat uit medisch specialisten en specialistisch verpleeegkundigen

    Meander Medisch Centrum

Adviesteam voor palliatieve zorg van start in Meander

17-07-2017, 11:09 | Extern nieuws | MeanderMC

In Meander Medisch Centrum is het Palliatief Advies Team van start gegaan

Het team bestaat uit medisch specialisten en verpleegkundig specialisten van verschillende disciplines. Zij hebben expertise op het gebied van palliatieve zorg. Palliatieve zorg is de zorg voor patiënten die niet meer kunnen genezen. Het Palliatief Advies Team kan in Meander ingeschakeld worden door zorgprofessionals die vragen hebben over knelpunten in de zorg aan patiënten in de palliatieve fase. Hierbij gaat het voornamelijk om het verlichten van klachten zoals pijn of benauwdheid en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Daarnaast schenkt het team ook aandacht aan het begeleiden van gevoelens.