Lezersnieuws

Boekeninzameling voor vluchtelingen groot succes

In de maand december organiseerde De Algemene Boekhandel een boekeninzameling voor vluchtelingen.

Amersfoorters hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep om boeken in te leveren.

Maar liefst twintig volle dozen werden afgelopen maandag overhandigd aan Gastgezin Amersfoort.

BAN begint 2016 met speels toernooi

Badmintonvereniging BAN startte 2016 voor haar leden met het inmiddels traditioneel geworden speelse, onderlinge badmintontoernooi. Sportzaal de Bieshaar in Hoogland telde op vrijdag 8 januari bijna veertig deelnemers aan het sportieve badmintonevenement.

Stadsbrede bijeenkomst over de 'Digitale wijk'

Bewonersbijeenkomst over 'De Digitale Wijk'

20 januari a.s. wordt in de Witte Vlinder in Kruiskamp een bijeenkomst gehouden voor actieve wijkbewoners met als thema: 'de Digitale wijk'.

Coalitiegenoten PvdA, VVD en Christen Unie willen het tekort aan BBL-plekken wegwerken

De PvdA, VVD en de Christen Unie in Amersfoort hebben de handen ineen geslagen om middels een motie het college op te roepen de werkgevers te helpen in het wegwerken van het tekort aan Beroepsbegeleidende Leerweg- plekken.

Joost van Straaten heeft van zijn leraar Morito Suganuma vandaag 6e Dan Aikido ontvangen.

Amersfoort heeft er een 6e Dan Aikido bij gekregen! Op 10 januari zijn de namen bekend gemaakt van de Aikidoka's die bevorderd zijn. Joost van Straaten, Itokan Aikido uit Amersfoort is daar een van.

Jet en Joris vinden hun poppenkast terug

Dankzij Janneke Reemst, de maakster van de nieuwe Jet en Joris werd er zondag 10 januari in het Huis van Zuid in de Fonteinkerk aan de Robert Kochstraat een poppenkast verhaal gespeeld met de nieuwe poppen erbij.

GroenLinks en VVD: Leusderweg moet veiliger en leefbaarder

De verkeerssituatie op de Leusderweg geeft reden tot zorg, vinden GroenLinks en de VVD. Voor voetgangers, fietsers en automobilisten is het niet prettig en ook niet altijd veilig op de weg. De partijen zoeken naar een oplossing en organiseren daarom een rondetafelgesprek in de gemeenteraad.

Gastvrij ontvangst voor vluchtelingen

De groep vluchtelingen die in de Anna Annemaschool in Schuilenburg was ondergebracht is weliswaar alweer uit Amersfoort weg en naar Zeist overgebracht, maar daarmee is hun opgebouwde band met onze stad nog niet verbroken. De verveling is groot en er is weinig te doen voor deze groep ontheemden.

Persbericht: Minister Bussemaker bezoekt eerste universitaire opleiding Fysiotherapie in Nederland

Maandag 11 januari 2016 zal minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een bezoek brengen aan de eerste universitaire opleiding Fysiotherapie in Nederland aan de SOMT University Campus in Amersfoort.

Nieuw aanbod van start: van flamenco tot zentangle, van ukulele tot creatief schrijven

Scholen in de Kunst start het nieuwe jaar met een nieuw cursusaanbod, waarin verrassende cursussen zijn opgenomen. De korte cursussen vinden plaats op vijf locaties in Amersfoort, Leusden en Soest, dus altijd dicht in de buurt.

Pagina's