Amersfoort Fietst voor 40-jarige Fietsersbond

AMERSFOORT Fasade, het architectuurcentrum van Amersfoort, Royal HaskoningDHV en Fietsersbond houden op woensdag 17 juni Amersfoort fietst! Professionals en betrokken Amersfoorters zoomen die middag in op de vraag hoe de fiets kan bijdragen aan een aantrekkelijke stad. De gemeente Amersfoort is partner. In gesprek met initiatiefnemers van Amersfoort fietst!, Theo Miltenburg, betrokken bij binnenstad en horeca en Johanna van der Werff, directeur Fasade.

Waarom deze middag?

Miltenburg: ,,Aanleiding is het 40-jarig bestaan van de Fietsersbond. Door hun inspanningen is de positie van fietsers sterk verbeterd." Van der Werff: ,,De fiets biedt een goed alternatief voor de auto, zeker in de stad. Vaak zijn afstanden in de stad beter af te leggen per fiets; verbindingen zijn veel directer. Ook is fietsen gezond en je verspreidt geen uitlaatgassen en fijnstof."

Wat is jullie doel?

Miltenburg: ,,Ons concrete doel is 25 procent meer verplaatsingen per fiets in 2030. Die ambitie sluit aan bij gemeentelijk beleid om een schaalsprong te maken naar meer fietskilometers in de stad."

Van der Werff: ,,We willen fundamenteel onderzoeken waar de rol van de fiets in de stad te versterken is. Keynote-speaker Gil Penalosa geeft deze middag zijn visie hoe je Amersfoort met logische fietsverbindingen aantrekkelijker maakt."

Gil Penalosa?

Van der Werff: ,,Gil zou je een Canadees 'urbaan' specialist in de relatie stad en fiets kunnen noemen, een gepassioneerd spreker en internationaal bekend om zijn analyses van steden, vanuit mobiliteit én duurzaamheid."

Hoe hebben jullie de middag opgebouwd?

Miltenburg: ,,We starten plenair in theater Lieve Vrouw. Daarna bezoeken we drie verschillende fietsknelpunten in de stad. Die staan centraal in workshops bij Royal HaskoningDHV. De opgave voor deelnemers is om te komen tot analyses en oplossingsrichtingen. Gil geeft feedback op de uitkomsten."

Wat is volgens jullie nodig om meer inwoners op de fiets te krijgen?

Van der Werff: ,,Cruciaal zijn goede, maar ook visueel aantrekkelijke verbindingen voor fietsers. Logische routes, die vanzelfsprekend maken dat je de fiets pakt. De rol van stedenbouw- en landschapskundigen is essentieel. Als je verkeersstructuren niet alleen verkeerskundig benadert, maar daar bovenuit weet te stijgen, kun je mensen echt verleiden om de fiets te nemen."

Miltenburg: ,,Ook veiligheid speelt een rol. Kijk naar scholen. Veel ouders brengen hun kinderen met auto's naar school. Deze zijn vaak een gevaar voor de kinderen die op de fiets komen."

Wie kunnen meedoen?

Miltenburg: ,,Betrokken inwoners van de stad. Zij gaan met professionals, zoals verkeerskundigen, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten aan de slag."

Welke plekken staan centraal?

Van der Werff: ,,De Stadsring, de Leusderweg en fietsparkeren in de binnenstad. Plekken waar fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer concurreren om de schaarse ruimte."

Hoe geven mensen zich op?

,,Via http://8tot80.fietsersbond.nl/amersfoortfietst. Geef aan welke workshop je wilt doen! Programma vanaf 13.00 uur in theater de Lieve Vrouw tot 17.15 uur. De toegang is gratis."

Meer informatie: www.fasade.nl .