• Het Warner Jenkinson-complex

    BDU

Herontwikkeling Warner Jenkinson blijft omstreden

AMERSFOORT Een meerderheid van de gemeenteraad is tevreden met plannen voor het complex van de voormalige Warner Jenkinson-fabriek. Industrieel erfgoed wordt er in ere gehouden, een jarenlang wat onduidelijke uithoek van de stad krijgt weer een bestemming en er zullen honderden woningen worden gecreëerd. 

Jeroen de Valk 

Een derde daarvan komt de 'sociale huursector' terecht, wat betekent dat de stad er binnen enkele jaren weer een aantal betaalbare woningen bij krijgt. De 'startnotitie' waarin dit is vastgelegd, is rijp voor een besluit, zo vond de meerderheid.

Geen vuiltje aan de lucht dus? Nou nee. De meeste raadsleden maken zich zorgen over het gebrek aan inspraak van omwonenden. Die inspraak gaat er spoedig komen, maar intussen beginnen wijkbewoners zich al zorgen te maken.

Jeroen Kok, voorzitter van de bewonerscommissie van de wijk Jericho - gelegen aan de andere zijde van de Eem - liet weten dat hij niets had vernomen en ook pas deze maand voor het eerst werd uitgenodigd voor een overleg in het stadhuis. Kok: ,,Tot nu toe is onze wijk niet gehoord, dat blijkt ook wel uit de startnotitie over de herontwikkeling van dit terrein. Ik krijg de indruk dat de trein intussen al is gaan rijden.''

De bewonerscommissie maakt zich zorgen over nieuwbouw op deze plek, waarbij sprake is van negen verdiepingen. Hij vreest dat de omgeving in de schaduw komt te staan. Ook vreest hij geluidshinder en overlast door toenemend verkeer. En wat te denken van een horecazaak, die pal naast de Eem is gepland?

Wethouder Willem-Jan Stegeman benadrukte herhaaldelijk dat de omwonenden toch echt zullen worden gehoord. Maar eerst moesten er simpelweg plannen worden gemaakt waarop anderen dan weer kunnen reageren. Stegeman: ,,Amersfoort gaat uitbreiden, maar niet als industrieel gebied. Het bedrijventerrein Isselt als geheel zal een meer gemengde bestemming krijgen. We maken daarmee een begin met de 'kop van Isselt', waar we het nu over hebben.''

Zorgelijk klonk echter Joke Sickmann, al zo'n 25 jaar een vermaard voorvechter voor industrieel erfgoed en ook aanwezig als inspreker. Ze had er een hard hoofd in. ,,De schoorsteen van het complex zou in ere worden hersteld, maar dat zie ik niet terug op de tekeningen. Ik wil benadrukken dat op deze plek de eerste gastarbeiders werkten; Turken en Marokkanen die werk deden dat wij Nederlanders te zwaar en te vies vonden. Alleen daarom al is dit belangrijk erfgoed.''

Ze bracht in de herinnering dat de Rijtuigenloods - nu een statig monument - in 2003 op het nippertje van de sloop werd gered dankzij samenwerking van burgers en de gemeenteraad. Enkele delen van het Warner Jenkinson-complex kampen met achterhaald onderhoud; hopelijk wordt dat geen aanleiding om alsnog te gaan slopen.

Rob Molenkamp (SP) was het felst; volgens hem wordt aan omwonenden voorbijgegaan, is het behoud van het erfgoed 'flinterdun' en koerst de politiek af op de zoveelste fuikbeslissing. Molenkamp raakte dusdanig verhit, dat hij werd onderbroken door Noëlle Sanders (D66) en Rob Smulders (PvdA), tot hem door de voorzitter de mond werd gesnoerd. 

Vrijwel niemand sprak over de WAR, de creatieve broedplaats die deze plek zal moeten verlaten. De fractie van Actief, die zich het meest inzette voor het behoud van de WAR, is na een verkiezingsnederlaag verdwenen uit de raad. Inmiddels lijkt het er wel op dat de WAR een definitieve nieuwe locatie heeft gevonden: aan de Heiligenbergerweg, op de hoogte van het Blekerseiland.