• BDU Media

Raadsleden boos over achterhouden informatie

AMERSFOORT Belangrijke informatie wordt achtergehouden in het Amersfoortse Stadhuis, terwijl vertrouwelijke gegevens vrijelijk kunnen worden ingezien. Kortom: de communicatie laat te wensen over. Dit beeld stijgt op uit enkele rapporten en antwoorden op schriftelijke vragen. Tot de achtergehouden informatie behoort volgens raadslid Ben Stoelinga (Amersfoort2014) de grote onrust op het Stadhuis bij de ingebruikname van het computersysteem DMS. Het systeem zou privédata van burgers toegankelijk maken voor onbevoegden.

Jeroen de Valk

Wethouder Menno Tigelaar wist van de onrust, maar de kwestie kwam pas aan het licht toen vorige maand een klokkenluider een anonieme brief schreef naar onder anderen raadslid Ad Meijer (SP).

Stoelinga vindt tevens dat wethouder Hans Buijtelaar de raad slechts 'beperkt' informeerde over financiële sores in de afgelopen jaren. Deze leidden uiteindelijk tot het onder curatele stellen door de provincie. Volgens het adviesbureau KplusV ontvingen raadsleden geen signalen dat er problemen waren totdat ze, eind 2014, door Buijtelaar werden geïnformeerd. Stoelinga gaat een motie van wantrouwen indienen tegen 'de eigengereide' Buijtelaar.

In antwoord op schriftelijke vragen van Meijer schrijft het college dat het computersysteem DMS in gebruik is geweest van 17 november tot 23 december vorig jaar. Het 'functioneerde niet naar wens' en leidde tot 'grote zorg en ontevredenheid'. De ondernemingsraad en de gemeentesecretaris werden in de tussentijd ingelicht. Tientallen onbevoegde ambtenaren konden vertrouwelijke informatie inzien, maar 'er zijn geen aanwijzingen dat de documenten zijn geraadpleegd'. Het DMS-experiment kostte zes ton.

Het college van burgemeester en wethouders schrijft aan de raad dat het project 'Bescherming persoonsgegevens en -privacy, voorkomen en afhandelen van datalekken' van start is gegaan. Er is tevens een 'Commissie Datalek' in het leven geroepen. Immers: ,,Privacy heeft altijd de aandacht gehad. Door het datalek bij de Sociale Wijkteams staat het onderwerp vol in de schijnwerpers.''

Raadslid Ben van Koningsveld (CDA) vindt de laatste zin 'schandalig', zo laat hij in een tweet weten, indien inderdaad blijkt dat niet de wijkteams, maar ambtenaren het lek hebben veroorzaakt.