• BDU Media

Raadsleden woest over 'duikgedrag' en 'gedraai' college

AMERSFOORT Wethouder Fleur Imming is vermoedelijk opzettelijk niet geïnformeerd over het datalek. Het college van burgemeester en wethouders neemt de verantwoordelijke ambtenaren in bescherming met vage verhalen. De waarde van een rapport over de kwestie kan niet worden beoordeeld, zolang de achterliggende dossiers geheim blijven.

Jeroen de Valk

Deze aantijgingen kreeg de coalitie voor de voeten geworpen bij het zoveelste debat over het 'datalek'; het per abuis verzenden van vertrouwelijke gegevens van bijna tweeduizend Amersfoorters naar een externe relatie. Pas tien weken later, op 7 april, werd Imming geïnformeerd.

De gemeenteraad zal na het zomerreces terugkomen op de zaak met een 'verantwoordingsdebat'. Want het college 'draait er omheen' (Frans Prins, GroenLinks) en vertoont 'duikgedrag' (Ben van Koningsveld, CDA).

De coalitie zei bij herhaling dat 'we anders hadden gehandeld met de kennis van nu', dat de gemeente 'een lerende organisatie' is en dat er sprake was van 'een menselijke fout'. De hele affaire was 'een bittere pil' maar er worden 'verbeterslagen' gemaakt en we zijn 'door schade en schande wijs geworden'.

Burgemeester en wethouders leken gezamenlijk te hebben afgesproken hoe de datalek-kwestie was verlopen: de kwestie werd als een 'verkeerd verstuurd mailtje' afgedaan totdat de 'lerende organisatie' concludeerde dat er wel degelijks iets ernstigs aan de hand was. Daar vallen kanttekeningen bij de plaatsen, vond de oppositie. Pas toen de ontvanger van de gewraakte Excel sheet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) had geïnformeerd, zouden ambtenaren hebben geconcludeerd dat er iets ernstigs aan de hand was. Toen pas werd wethouder Fleur Imming geïnformeerd.

Als er vóór die tijd niets aan de hand was wat Imming hoefde te weten, waarom werden dan wél collega's van Juridische Zaken en ICT geconsulteerd? Waarom kreeg de ontvanger bij herhaling het dringende verzoek de bijlage te verwijderen en werd er gedreigd met juridische stappen? Het lijkt er op dat (Roel Mulder, Actief:) 'een klein peloton leidinggevenden ervan wist', maar had besloten Imming niet te informeren. En waarom kwam de al snel geïnformeerde gemeentesecretaris Herke Elbers niet in actie? Ze zou slechts een 'informeel' mailtje hebben ontvangen en ondernam daarom niets, tien weken lang. ,,Zoiets klinkt naar een inschattingsfout van jewelste'', zei Ben Stoelinga (Amersfoort2014). Imming: ,,Er zijn ernstige gesprekken gevoerd, maar we hebben nu weer het volste vertrouwen in haar.'' Wethouder Menno Tigelaar gaf toe dat het mailprotocol ten stadhuize alweer zeven jaar oud is. ,,Maar het is complexe materie. Er wordt hard gewerkt en er zijn lessen te leren.''

Stoelinga vertrouwt het college niet en, vooralsnog, al evenmin het rapport over zaak. Hij wil inzage in de achterliggende dossiers maar krijgt dat niet. Waarom? Burgemeester Lucas Bolsius: ,,Voor ons telt alleen het eindrapport. Met de betrokkenen is afgesproken dat de gesprekken vertrouwelijk blijven.'' Stoelinga en de fractie van de SP willen Imming naar huis sturen, de rest geeft haar het voordeel van de twijfel. Mulder zei na afloop tegen deze krant: ,,We hebben in de afgelopen vijf jaar wel een dozijn komende en gaande wethouders gehad; daarmee werd de chaos alleen maar groter.''