Waterschap verbetert Laakkades en verbreedt Laak

AMERSFOORT - Waterschap Vallei en Veluwe start 15 september met de verbetering van de kades langs de Laak en de verbreding van de Laak tussen de Achterhoekerweg en de Nijkerkerweg (N806). Woensdagavond 24 september organiseren het waterschap en de aannemer een inloopbijeenkomst in De Kooi. Belangstellenden krijgen daar informatie over de werkzaamheden en de overlast die mogelijk optreedt. De Laakkades worden breder en hoger om aan de normen te voldoen. De Laak tussen de Achterhoekerweg en de Nijkerkerstraat wordt zeven tot twaalf meter breed en er komen natuurvriendelijke oevers. De verbreding sluit aan op de nieuwe watergang die langs de Nijkerkerstraat wordt gegraven en op de verbreding die Ontwikkelingsbedrijf Vathorst begin 2015 start. Door de maatregelen ontstaat een veilige waterkering en een betere waterhuishouding voor het gebied rond de Laak en het bovenstrooms gelegen gebied rond Nijkerkerveen. Het werk maakt onderdeel uit van het project Laakzone waarin de gemeenten Amersfoort, Nijkerk, Bunschoten, provincie Utrecht en het waterschap samenwerken aan de recreatieve ontwikkeling van de Laakzone. Op de nieuwe Laakkade komt een fietspad en halverwege de Laak wordt een natuurgebied ontwikkeld waar fiets- en ruiterpaden aansluiten op de Zevenhuizerstraat. Hier komen in de Laak ook twee kanosteigers. Subsidie komt onder andere van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).De inloopbijeenkomst is op woensdag 24 september van 19.00 tot 21.00 uur in De Kooi aan de Zevenhuizerstraat 1 in Bunschoten. Aannemerscombinatie Bouwmij BV/HAZ infra BV uit Vroomshoop en het waterschap zijn dan aanwezig.Foto: De Laakzone vlakbij Nijkerk.