• Wouter van Dijk

Woninginbraken dalen in Amersfoort

AMERSFOORT In de eerste zes maanden van 2015 daalde het totaal aantal misdrijven in Amersfoort met 11 procent ten opzichte van 2014. Opvallend zijn de forse daling van woninginbraken (-43 procent), autokraken (-39 procent) en bedrijfsinbraken (-38 procent). Daar tegenover staat een toename van het aantal fietsdiefstallen met 21 procent en zakkenrollen met 19 procent. Dat blijkt uit de veiligheidscijfers van gemeente Amersfoort van januari tot en met juni 2015. De volledig rapportage is in te zien op de website van gemeente Amersfoort.

Eind 2013 en begin 2014 vonden er veel woninginbraken plaats. In 2014 werd een flinke daling van het aantal woninginbraken ingezet die in de eerste zes maanden van 2015 werd voortgezet. In de eerste zes maanden van 2015 werden er in totaal 280 woninginbraken gepleegd. Daarvan waren er 103 pogingen tot woninginbraak en 177 voltooide inbraken. De daling was het grootst in de maand januari. De aanpak met extra surveillances op hotspots in buurten en de zogenoemde persoonsgerichte aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen. De persoonsgerichte aanpak is een integraal op de persoon toegesneden mix van interventies die beoogt te verhinderen dat de persoon in kwestie opnieuw een strafbaar feit pleegt. Burgemeester Bolsius: ,,Woninginbraak is een grillig en hardnekkig fenomeen. Ondanks de dalende trend gaan wij samen met politie en het Openbaar Ministerie onverminderd door met de aanpak die tot nu toe succesvol is gebleken. De samenwerking met alerte bewoners is daarbij onmisbaar. Hun meldingen en reacties op oproepen van Burgernet vergroten de pakkans."

JONGERENOVERLAST Het aantal meldingen jongerenoverlast is in de maanden januari tot en met juni 2015 met 9 procent gestegen ten opzichte van 2014. In de eerste helft van 2015 waren er 549 meldingen van jongerenoverlast. In de eerste helft van 2014 waren er 505 meldingen. Deze stijging werd met name veroorzaakt door meldingen in Vathorst en het Industriekwartier (Eemplein). De politie, jongerenwerk, jeugdinterventieteam, gemeente en lokale ondernemers hebben voor de betreffende locaties een plan van aanpak opgesteld.

Het aantal fietsdiefstallen steeg met 21 procent, met name in de eerste vier maanden van 2015. De plekken waar de meeste fietsen worden gestolen zijn het Centraal Station, de Stadskern en Kattenbroek. Door de inzet van de lokfiets stijgt het aantal aanhoudingen. Gemiddeld wordt 1 á 2 keer per week een verdachte aangehouden voor diefstal van een lokfiets. Met flyer acties op hotspots worden fietseigenaren gewezen op de kans op fietsdiefstal en de mogelijkheden om deze te verkleinen.

Het aantal aangiften van zakkenrollerij is gestegen met 19 procent ten opzichte van 2014. Het zakenrollen komt met name voor in het centrum van de stad en op het station. Op meldingen wordt door de politie direct gereageerd. Door middel van informatie wordt winkelend publiek voorzien van tips om te voorkomen dat hun portemonnee wordt gestolen. De politie werkt in de aanpak van zakkenrollers samen met de opsporingsambtenaren van de gemeente, ondernemers en MBO studenten.

Naast alle inzet van gemeente en politie zijn oplettende inwoners onmisbaar voor de veiligheid van de stad. Op 1 juni 2015 waren 14.515 inwoners aangesloten bij Burgernet. De afgelopen maanden heeft de gemeente in specifieke wijken deelnemers geworven waar het aantal deelnemers aan Burgernet nog niet zo hoog was. Door deze gerichte actie hebben 350 nieuwe bewoners zich aangemeld. Het aantal deelnemers is in Amersfoort al hoog in vergelijking met andere steden. Toch heeft de gemeente de ambitie om het aantal in 2015 te verhogen naar 16.500.

Op de website van gemeente Amersfoort staat het volledige rapport 'Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort, januari t/m juni 2015: