• Foto Rinus van Denderen

'Interclub Tennis Regio Amersfoort in ander jasje'

AMERSFOORT De 57-jarige Frank Braem nam recentelijk de bestuurshamer over van Huub van Aerssen als voorzitter van de ITA (Interclub Regio Amersfoort). Een koepelorganisatie van zestien aangesloten Amersfoortse en regionale  tennisverenigingen met als doelstelling het bevorderen van de tennissport in de regio door het delen van gezamenlijke kennis. Een serviceplatform dat zorgt voor synergie tussen de verschillende verenigingen.

Huub van Aerssen

 

De nieuwe preses van de ITA kent zelf een rijk tennisverleden waarin met name op organisatorisch gebied een groot deel van zijn kunnen tot uitdrukking kwam. ,,Tot mijn zestiende jaar heb ik naast voetbal competitief tennis gespeeld, waarna ik meer en meer geïnteresseerd raakte in het organisatiedeel." De salesmanager bij Ravensburg en samen met Corine ouders van talentvol (tennis) zoon Imesh kent dan ook een rijk organisatorisch tennisverleden dat begon in Venlo, geboorteplaats van Limburger Braem. ,,Op mijn zestiende jaar organiseerde ik mijn eerste tennistoernooi en was jarenlang nauw betrokken bij de organisatie van de Limburgse Tenniskampioenschappen. Na mijn verhuizing naar Oosterhout, waar ik in de plaatselijke tennisvereniging ook tal van functies heb bekleed, zijn we tien jaar geleden naar Amersfoort (Vathorst) verhuisd waar ik vanaf 2007 tot aan heden bezig ben (geweest) met de oprichting en expansie van LTC Vathorst. Momenteel maak ik deel uit van de werkgroep ter ondersteuning van het bestuur." Een rijk organisatorisch verleden en heden dat voor Braem recentelijk heeft geleidt tot het voorzitterschap van de ITA.

 

VERNIEUWDE STRUCTUUR Over de nieuwe ITA structuur die door een interne werkgroep nauwkeurig is voorbereid en vanaf maart van dit jaar ook wordt uitgevoerd zegt Braem het volgende: ,,We willen de ITA naar buiten toe meer bekendheid geven en de door ons georganiseerde evenementen ruimer gaan promoten. Ook op het gebied van communicatie is nog winst te halen. Kortere lijnen door middel van groepsapps voor de diverse uitvoerende organen binnen verenigingen.

Kortom een platform dat er extern op gericht moet zijn om tijdig in te spelen op trends, het identificeren van gezamenlijke belangen, het maken van plannen en de uitvoering daarvan en op te trekken met derde partijen zoals KNLTB, Gemeente(n) en andere sportkoepels. Een platform ook dat intern er op gericht moet zijn om verenigingen te ondersteunen bij een efficiënte en effectieve organisatie teneinde het totale tennis op elkaar af te stemmen."

 

SPEERPUNTEN ,,Verbetering van zowel de interne als externe communicatie is op korte termijn een van de belangrijkste speerpunten. Het gebruik van social media en een goed leesbare 'site' maken daar zeker deel van uit. Op termijn uitgroeien naar een stabiele service organisatie, waarin de leden bepalen hoe we daar mee omgaan. Uitbreiding van verenigingen is voor de  toekomst ook zeker een punt van aandacht," aldus ITA voorzitter Frank Braem.