• Huub Wiltschut is trots op 'zijn' badmintonvereniging.

    Arjan Klaver

Veel saamhorigheid, inzet en bereidwilligheid bij BAN

AMERSFOORT-NOORD BAN is synoniem voor een gezellige sportvereniging: Badminton Amersfoort Noord. Maar daar blijft het niet bij. BAN kent bovenal een dynamisch en sportief sportklimaat waar professionaliteit, kwaliteit in trainen, verbondenheid en de inzet van veel vrijwilligers de doelgerichte shuttle is naar een gezonde, vitale toekomst.

Badminton Amersfoort Noord is inmiddels een begrip op de keistedelijke sportkaart. Een vereniging die doordeweeks behalve in Icoon in Vathorst actief is in de sporthallen De Bieshaar in Hoogland, Schuilenburg en De Bron. „Het lijkt een versnipperd verenigingsleven, maar dat is het niet", aldus Huub Wiltschut, de nieuwbakken secretaris van het algemeen bestuur. „De verschillende locaties in de stad scheppen mogelijkheden om onze leden altijd dichtbij huis te laten badmintonnen. Dit is ook één van de oorzaken dat we als vereniging een behoorlijke groei doormaken. Er zijn heel wat leden die doordeweeks puur voor hun plezier aan het net verschijnen. Ik neem als voorbeeld sporthal Schuilenburg. Op woensdagochtend spelen daar onze recreatieve seniorleden. En op de doordeweekse avonden en op zaterdagochtend zijn in Icoon en De Bieshaar de trainingen voor de junioren en senioren. Zij worden door gediplomeerde trainers en een behoorlijke poule met bereidwillige clubleden begeleid. En dat geldt ook voor leden met een verstandelijke beperking die bij ons meer dan welkom zijn."

COMPETITIE

Dat Wiltschut tevreden is over de vereniging is wel duidelijk. Hij vervolgt: ,,Al met al heeft BAN bijna driehonderd recreatieve, maar ook prestatieve leden. Laatstgenoemden zijn onderverdeeld in 23 teams die in de clubkleuren aan de competitie deelnemen. Het streven is om de stap naar de derde klasse te maken met spelers die in onze club zijn opgeleid. Dit is echter geen op zichzelf staand doel. We willen een club zijn die zich inzet op het kwalitatief ontwikkelen van jeugdspelers en een gezonde competitieafdeling zonder dat dit afbreuk doet aan de badmintonners die louter op recreatief niveau dit mooie spelletje willen beoefenen. Ook voor hen organiseren we regelmatig trainingen om de basistechnieken te leren toepassen. Bovendien zijn we erin geslaagd om ouders van spelende kinderen aan onze club te binden. Dat maakt BAN zo levendig. Onder de vrijwilligers is een flinke dosis saamhorigheid, inzet en niet in de laatste plaats een portie bereidwilligheid om zich voor de club in te zetten."

IMPULS

,,Niet voor niets behoren we qua omgang tot de tien grootste badmintonclubs van Nederland. Daar komt bij dat we door Badminton Nederland aangewezen zijn als als 'flagship'. Dat wil zeggen dat we als vereniging in samenwerking met de bond een impuls willen geven aan de badmintonsport. Dit doen wij door lokaal en/of regionaal verenigingen bij elkaar te brengen met als doel hen te ondersteunen daar waar nodig en uitwisseling van kennis en ervaring tussen bestuursleden, of andere mensen in de vereniging, tot stand te brengen. En wat is een verenigingsleven zonder toernooien, feesten en ontspannen clubavonden. Iedereen komt aan zijn of haar trekken. Jong en oud. Al onze leden zijn het hele seizoen in de ban van BAN. Daar doen we het voor", zegt Wiltschut ter afsluiting.

www.banbadminton.nl.