• Newdutchconnections

Jonge vluchtelingen tonen skills bij Arcadis

AMERSFOORT De feestelijke afsluiting van de module Engineering van de ToekomstAcademie Utrecht vond vrijdag 30 juni bij Arcadis in Amersfoort plaats. De middag wordt onder anderen bijgewoond door Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) en Janet Helder, portefeuillehouder Uitvoering binnen het bestuur van Centraal Orgaan opvang Asielziekers (COA).

Iedereen heeft dromen en talenten, maar niet iedereen heeft de kans om deze te ontwikkelen. Zo is het voor jonge vluchtelingen vaak lastig om zichzelf te ontplooien. Om deze reden heeft Stichting New Dutch Connections aan Arcadis gevraagd om een leermodule samen te stellen, speciaal voor een groep jonge vluchtelingen en (ex) asielzoekers die interesse heeft in de wereld van engineering. Twaalf weken lang heeft een bevlogen groep jongeren zich laten voorlichten over verschillende thema's zoals Water, Stedenbouw en Duurzaamheid. Tijdens de eindmanifestatie tonen de deelnemers wat zij hebben geleerd de afgelopen maanden en kunnen zij netwerken met potentiële partners.

TOEKOMSTACADEMIE De ToekomstAcademie biedt een modulair lesaanbod in verschillende sectoren aan (ex)vluchtelingen in de leeftijd tot 30 jaar. Circa drie maanden lang worden er eens per week gastcolleges verzorgd door (collega's binnen) een bedrijf, of verschillende professionals. De jongeren maken op deze manier kennis met verschillende bedrijven en beroepsgroepen, gesteund door vrijwillige coaches en maatjes. De ToekomstAcademie is een initiatief van stichting New Dutch Connections en is inmiddels opgezet in Utrecht, Tilburg, Rotterdam/ Den Haag en Emmen.

ARCADIS Arcadis is de bekendste advies- en ingenieursonderneming van Nederland, die zich wereldwijd bezighoudt met infranstructuur, gebouwde omgeving, water en milieu.