• Wethouder Tigelaar, teamchef Becker en voorzitter winkeliersvereniging Kraailandhof Lex Herlé onthullen het Keurmerk.

    Arjan Klaver
  • „Het hart wordt geraakt door de mellow sound", legt de biograaf uit.

    Arjan Klaver

Keurmerk winkelcentrum Kraailandhof

AMERSFOORT Winkelcentrum Kraailandhof heeft officieel het Keurmerk Veilig Ondernemen in de wacht gesleept. In dit geval gaat het om het KVO-B- certificaat. Het geeft aan hoe het bedrijfsleven en de overheid gezamenlijk hebben gewerkt aan de veiligheid van het winkelgebied voor de consument plus het voorkomen van criminaliteit. „Ik heb nooit getwijfeld dat we dit hier tot een succes zouden maken."

Arjan Klaver

 

Dit zegt teamchef van de politie André Becker bij de onthulling van het Keurmerk Veilig Ondernemen dat op de gevel van een van de winkels van Winkelcentrum Kraailandhof is bevestigd. „Dit keurmerk is een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen, die gericht zijn op het vergroten van de veiligheid in dit winkelgebied", aldus Lex Herlé, voorzitter Winkeliersvereniging Kraailandhof. „Er zijn afspraken gemaakt rondom de inrichting, de verlichting en het onderhoud. Het gaat overigens niet alleen om het gebied rondom het winkelcentrum. De twee achterliggende basisscholen horen daar ook bij. Aan de andere kant hebben wij informatie doorgespit en trainingen gekregen zodat we weten om te gaan in geval klanten agressief gedag vertonen. Maar we weten ook hoe we met winkeldiefstalmoeten handelen. In dit kader werken we nauw samen met Serviceorganisatie Directe Aansprakelijkheid.

Deze organisatie helpt benadeelden om de financiële schade die gepaard gaat met winkeldiefstal te verhalen op de winkeldief. Vastgesteld is dat er bij winkeldiefstal gemiddeld 181,00 euro aan indirecte schade ontstaat. Indirecte schade bestaat uit de tijd die de winkelier kwijt is aan het waarnemen, aanhouden en afdoen van de winkeldiefstal. Deze schade verhaalt SODA namens de winkelier op de dader. De indirecte schade kan eventueel worden verhoogd wanneer er ook sprake is van directe schade. De winkeldief is verplicht deze schade te vergoeden. Dit staat geregeld in het Burgerlijk Wetboek.

 

Het keurmerk is eigenlijk een continu proces waarbij alle betrokken partijen regelmatig om de tafel zitten om afspraken te waarborgen en knelpunten op te lossen. Dat de activiteiten en inspanningen van winkeliers, gemeente en

hulpdiensten niet onopgemerkt is gebleven, blijkt wel uit het feit dat onlangs Winkelcentrum Kraailandhof genomineerd is voor de 'Wel-zo- veilig-Awards'. „We zijn zelfs doorgedrongen tot een van de vijf winkelcentra in ons land die meedingen om dit award", weet Herlé. „De uitreiking van de 'Wel-zo- veilig- Awards' vindt plaats tijdens de Week van de Veiligheid  van maandag 9 tot en met zondag 15 oktober 2017.

Tijdens de jaarlijkse Week van de Veiligheid organiseren politie, gemeenten en verschillende brancheorganisaties activiteiten die in het teken staan van veiligheid en preventie. „Reken maar dat wij deze Week van de Veiligheid niet ongemerkt voorbij laten gaan", aldus de voorzitter Winkeliersvereniging Kraailandhof tot besluit.