Kraailandhof Hoogland maakt start met Keurmerk Veilig Ondernemen

HOOGLAND De ondernemers van Kraailandhof, politie, brandweer en gemeente (wethouder Buitelaar) tekenden op 12 juli rond 14.15 uur een intentieverklaring om zich actief in te zetten voor een veilig klimaat in en rond het winkelcentrum. De eerste overleggen zijn geweest en men gaat uit van een snelle certificering. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) begeleidt het proces tot de certificering.

KVO is een Keurmerk voor Veilig Ondernemen. Binnen het KVO worden de veiligheidsproblemen onderzocht en daarop maken ondernemers, gemeente, politie en brandweer samen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. Met maatregelen zoals een veilige inrichting van het plein, goede openbare verlichting en brandpreventie wordt een veilig en schoon winkelgebied nagestreefd. Dat is prettig voor het winkelend publiek en de bewoners van het winkelcentrum Kraailandhof, maar ook een signaal aan mensen met minder goede bedoelingen.

Naast het keurmerk werken de winkeliers ook op ander gebied samen aan veiligheid. Op 5 juli is SODA gezamenlijk uitgerold. SODA staat voor Service Organisatie Directe Aansprakelijkheid. In samenwerking met de politie kan de winkelier bij diefstal heel gemakkelijk de schade, tijd die men kwijt is aan de aangifte, verhalen op de winkeldief. Daarnaast kan men door recent geplaatste buren alarmsysteem met alarmknoppen elkaar snel bereiken bij onveilige situaties.