• Recreatie Midden Nederland
  • Recreatie Midden Nederland

Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijn verdwijnt

AMERSFOORT Het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied (UHVK) wordt per 1 januari opgeheven. Het recreatieschap UHVK is nu nog beheerder van een aantal recreatiegebieden en recreatieve routes en paden in de regio. Het recreatieschap draagt het beheer van haar gebieden over aan andere partijen. De elf Utrechtse gemeenten en provincie, die samen het recreatieschap vormen, hebben daartoe besloten en heffen het schap op per 1 januari. Het recreatieschap UHVK treedt daarmee ook uit het samenwerkingsverband Recreatie Midden-Nederland, waar binnen vier regionale recreatieschappen het onderhoud en beheer van hun recreatieterreinen organiseren.

Gemeenten, die geen recreatieterreinen of (weinig) voorzieningen op hun grondgebied hebben, vinden de bestuurlijke drukte niet opwegen tegen de voordelen van het samenwerkingsverband. Daarom heeft het algemeen bestuur van recreatieschap UHVK besloten, dat de samenwerking in het recreatieschap kan worden afgebouwd. De grotere recreatieterreinen worden aan private partijen aangeboden en het beheer en onderhoud wordt niet meer betaald met publieke gelden. Paden, routes en routestructuren worden wel in een publieke samenwerking in stand te houden.

Uitgangspunt is, dat de recreatieterreinen vrij toegankelijk blijven voor publiek. Maar hoe dat in praktijk uiteindelijk uitpakt, is nu nog niet bekend en hangt af van wie beheerder wordt van een recreatieterrein. Dat kan per gebied verschillen. In de komende maanden wordt voor ieder terrein bekeken hoe het beheer zonder het recreatieschap geregeld gaat worden. Voor een aantal gebieden is het beheer inmiddels overgedragen aan een andere partij.

ROODE HAAN In de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat het om de terreinen Roode Haan, Doornse Gat, Henschotermeer (deels), Utrechtse Baan en Zanderij Maarn. Van deze gebieden is het terrein De Roode Haan inmiddels overgedragen. Een gedeelte is verkocht aan een private partij en daarmee privé terrein geworden. Op de toegangsweg naar de achtergelegen woningen geldt voor de bewoners een recht van overpad. Het gedeelte aan de andere kant van de weg is overgedragen aan het Waterschap Vallei en Veluwe. Het waterschap heeft aangegeven dat recreatief gebruik mogelijk blijft.

De recreatiegebieden, die vallen onder het recreatieschap UHVK zijn in Rhenen: Kwintelooijen, Passantenhaven, Stadsparren. Utrechtse Heuvelrug: de Roode Haan, Doornse Gat, Utrechtse Baan, Henschotermeer (deels) en Zanderij Maarn. In Woudenberg het Henschotermeer en in Wijk bij Duurstede Gravenbol.