• Tegenstanders van de rondweg boden het universitaire onderzoek aan in het stadhuis. Links actievoerder Christian van Barneveld, rechts raadsvoorzitter Ben van Koningsveld.

    Jeroen de Valk

Aanleg rondweg in de ijskast

AMERSFOORT Alweer zijn er obstakels bij de voorbereiding van de westelijke rondweg. De aanleg van de route, die de Stichtse Rotonde met de Amsterdamseweg moet gaan verbinden, lijkt niet te zijn afgeblazen maar wordt in ieder geval vertraagd.

Jeroen de Valk

Een meerderheid in de gemeenteraad stemde in met twee moties: één waarin werd geëist dat geen boom meer wordt geveld ten bate van de rondweg, tenzij volstrekt duidelijk is gemaakt dat de kap ervan werkelijk noodzakelijk is.

Een tweede motie vraagt om een 'second opinion' wat betreft het budget. Volgens de huidige plannen gaat de complete operatie 67,1 miljoen kosten. De indieners van de motie zien graag dat de kosten niet verder oplopen.

UNIVERSITEIT De beide moties werden aangenomen, hoewel de VVD er tegen was om in afwachting van de uitslag van de onderzoeken de voorbereidende werkzaamheden stil te leggen. De meeste andere raadsleden stemden vóór een pas op de plaats.

Op de achtergrond spelen nog twee andere kwesties mee. De universiteit van Wageningen presenteerde onlangs een grondig en onafhankelijk onderzoek naar de nut en noodzaak van de rondweg. De eerste aanbevelingen: laat die rondweg maar achterwege, want die kost veel geld en levert weinig tijdwinst op.

De door de gemeente gehanteerde cijfers zouden niet meer actueel zijn, onder meer omdat ziekenhuis De Lichtenberg is verhuisd. Zo'n verhuizing zorgt voor een drastische verplaatsing van de verkeersstroom.

ZOMERRECES Onverwacht liet ook de gemeente Soest van zich horen. Daar kijkt het gemeentebestuur juist hunkerend uit naar de rondweg, die het sluipverkeer door de gemeente drastisch zou gaan verminderen. Een gemeentelijke woordvoerster van de buurgemeente liet weten in het AD dat alle berekeningen uitgaan van de west-tangent. In Soest willen ze niet de rekenkamer nogmaals aan het werk zetten.

De motie ter behoud van de Amersfoortse bomen werd ingediend door het CDA. Het schrijven getuigt van ergernis, aangezien de kap van de eerste honderden bomen werd bekendgemaakt door het college gedurende het zomerreces. Moet de raad daar eerst niet iets van vinden?

Volgens het college moeten de bomen om vanwege onder meer archeologisch onderzoek en het speuren naar eventuele niet-gesprongen explosieven. In de motie wordt het college gevraagd eerst maar eens te zoeken naar alternatieven: kunnen deze werkzaamheden niet worden verricht zonder 'onomkeerbare processen' als het kappen van bomen?

GROENLINKS De second opinion-motie, afkomstig van GroenLinks en D66, riep op een tweede 'financiële raming te laten uitvoeren door een onderzoeksbureau dat niet eerder betrokken is geweest in dit dossier'. Daarbij moet nog maar eens goed worden gekeken naar 'de gehanteerde uitgangspunten en de deugdelijkheid van de berekeningen'.

In deze eveneens aangenomen motie wordt ook een datum gegeven: uiterlijk begin oktober moeten de bevindingen worden voorgelegd aan de raad. Niet duidelijk is, hoe lang de discussies hierna nog gaan duren.

Dat GroenLinks de motie mede ondertekent, is interessant. De Amersfoortse fractie won onlangs veel stemmen, onder meer dankzij protesten tegen de rondweg. Toen de fractie in de coalitie belandde, werd het verzet gestaakt, met als argument dat er nou eenmaal een meerderheid zou zijn vóór de rondweg. Verdere tegenstand zou maar 'valse hoop' bieden.