• Marcel van Burgsteden (r) en Lesly Geurtsen

    Arjan Klaver

Beschermd wonen volgens het HKZ keurmerk

Advertorial

Vanaf 2010 biedt De WalBurgt kleinschalige woonvormen voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). De woonbegeleiding is maatwerk en dus afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt. „Voor deze cliëntengroep is het een uitkomst om uiteindelijk zelfstandig in de maatschappij te kunnen functioneren."

Dit zegt Marcel van Burgsteden die samen met Lesly Geurtsen de directie vormt van De WalBurgt. Zij kennen elkaar uit de jeugdzorg. Daar merkten ze dat de uitstroom voor de jongeren uit de jeugdzorg niet goed geregeld was. „Er was weinig aansluiting". bekent hij. „Als de jongeren achttien jaar zijn, was er destijds vaak geen goede plek waar ze terecht konden om woonbegeleiding te krijgen die ze nodig hadden. Met De WalBurgt kunnen we de begeleiding bieden. Ter zaken kundig welteverstaan dankzij het HKZ-keurmerk, ofwel 'Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector' waarmee we duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn kunnen waarborgen.

Met het HKZ-keurmerk, dat elk jaar via een audit wordt getoetst, kunnen wij laten zien dat we serieus werk maken van zorgkwaliteit. De WalBurgt als organisatie voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de cliënt centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. En dat heeft zich in de afgelopen jaren bewezen. In 2015 zijn we uitgenodigd door de beleidsmedewerkers van de gemeente, om samen met een aantal grote instellingen plaats te nemen in een werkgroep over beschermd wonen. Het fijne is dat de gemeente luistert naar kleine organisaties zoals wij. En dat is een erkenning voor ons werk." 

De WalBurgt heeft in Amersfoort via woningbouwcorporatie Portaal vier woningen met in totaal twaalf woon-begeleidingsplaatsen. Ook in Loon op Zand heeft de organisatie een woning. Behalve een eigen kamer voor cliënt, beschikt elke woning over een living, keuken, badkamer en grote tuin voor gemeenschappelijk gebruik. „Op verschillende dagdelen is er begeleiding aanwezig voor deze cliënten met een persoonsgebonden budget. Zij komen via Wijkzorg bij ons terecht", legt Geursten uit. 

„Er is ondersteuning op verschillende ontwikkelgebieden. Denk aan onder meer het bieden van een dagstructuur, zorg voor dagbesteding en zelfredzaamheid. Voor de begeleiding zijn we altijd 24 uur per dag bereikbaar. Naast de geboden woonvormen is het mogelijk om een beroep te doen op ambulante begeleiding. Ook deze cliënten die wij huisvesten en begeleiden hebben recht om uiteindelijk midden in de maatschappij te staan en daarin volwaardig te participeren. Voor ambulante begeleiding hebben we een contract met de gemeenten Loon op Zand en Amersfoort. In 2017 willen we in beide gemeenten bovendien een contract genereren voor beschermd wonen."

De WalBurgt

Kattenbroekerpoort 11

3824 DA Amersfoort

06 124 20 675

[

www.dewalburgt.nl

]

dewalburgt@gmail.com