• Peter Henssen

Keurmerk 'Persoonlijke Uitvaart' voor Peter Henssen Uitvaartzorg

Advertorial

AMERSFOORT Samen met zijn vrouw Alies, is Peter Henssen nu ruim zeventien jaar werkzaam als uitvaartondernemer. Het echtpaar ervaart het niet in de eerste plaats als werk. ,,Het is een passie", zegt Alies. Vanuit het besef dat het van onschatbare waarde is om een goede herinnering aan het afscheid van een dierbare te hebben, maakte Peter de keuze voor dit vak. Dat het echtpaar nu het certificaat 'Persoonlijke Uitvaart' heeft ontvangen is een bevestiging van hun professionaliteit en betrokkenheid.

Jolanda Woltjer

Sinds afgelopen juni zijn Peter en Alies de trotse bezitters van het keurmerk. Dat hun werkwijze door nabestaanden waarmee ze hebben gewerkt erg wordt gewaardeerd, blijkt hieruit. Het is immers aan hen, de klant, om de kwaliteit te beoordelen. Het keurmerk staat voor een persoonlijke benadering in plaats van het volgen van standaard protocollen en processen. Dat is precies wat ze voor ogen hadden toen ze de keuze maakten voor dit vak. ,,Geen mens is hetzelfde", zegt Alies. ,,Met dat uitgangspunt willen we zorg op maat leveren. Door nabestaanden bij te staan op de manier die bij hen past", vervolgt Alies. Hun missie is dat nabestaanden zich begrepen voelen en de tijd krijgen om keuzes te maken. ,,In een eerste gesprek tasten we vooral af wat er nodig is. Van daaruit kunnen we rustig verschillende mogelijkheden voorleggen. Stapje voor stapje komen we uiteindelijk wel tot bepaalde beslissingen, mensen hebben al zoveel te verwerken", zegt Alies.

,,Uitvaartbegeleider zijn betekent voor ons meer dan alleen optreden als organisator van een uitvaart. Door als het ware met mensen mee te lopen, ontstaan er mooie dingen", zegt Peter. ,,We spelen in op onderwerpen die op tafel komen en werken vanuit ons gevoel. Het gaat er om dat je je hart kan openstellen en jezelf durft te zijn. Net dat stapje meer durven zetten levert veel op", zegt Peter. Er blijken veel onbekende mogelijkheden te zijn omtrent een overlijden en uitvaart. ,,Een uitvaart staat bijvoorbeeld bekend als iets heel kostbaars, dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden om binnen het budget te blijven", voegt Peter toe.

Met het boekje "Laatste Wensen" is het mogelijk om alvast voorkeuren omtrent je eigen uitvaart vast te leggen. ,,De kunst is om daarnaast ook ruimte over te laten voor de wensen van de familie", benadrukt Peter. ,,We zien dat ouderen tegenwoordig steeds beter geïnformeerd en mondiger zijn dan vroeger", vult Alies aan. ,,Mensen denken na over hun sterfelijkheid en willen hun nabestaanden niet extra belasten met uiteenlopende keuzes zoals begraven of cremeren. Op deze manier bespaar je nabestaanden veel hoofdbrekens en wellicht ook spanningen binnen de familie. Het geeft rust. Overigens is een heel praktisch advies dat we vaak geven, te zorgen voor een actuele adressenlijst", zegt Alies.

Peter Henssen Uitvaartzorg

Weltevreden 70

3811 NL Amersfoort

Tel. 033-4555947 (24 uur per dag bereikbaar)

henssen_uitvaartzorg@casema.nl

www.peterhenssenuitvaartzorg.nl

foto Peter en Alies Henssen ontvingen onlangs het keurmerk 'Persoonlijke Uitvaart'.