• Het stationsgebied; Amersfoort wil hier méér bouwen maar mag dat niet.

    BDU

Amersfoort voelt zich betutteld door provincie

AMERSFOORT De gemeente Amersfoort wil weer kantoren gaan bouwen, maar mag dat maar in beperkte mate van de provincie. Dit is in het kort de strekking van een schrijven van het college aan de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders is zeer ongelukkig met deze inmenging van de provincie, want A - de stad wil graag zélf bepalen waar het gaat bouwen en B - zonder verder bouwen zou er een probleem ontstaan.

Jeroen de Valk

De vraag naar kantoren neemt namelijk toe, zo constateren de wethouders Astrid Janssen (Ruimtelijke Ordening) en Fatma Koster Kaya (Economie) in het collegebericht. Een aantal kantoren is tot woningen omgebouwd. De 'markt' trekt weer aan na de crisis vanaf 2008. Bestaande kantoren worden veelal te oud en achterhaald bevonden, of zijn te vinden op een locatie die in de loop der jaren minder aantrekkelijk is geworden.

De kantorenbouw wordt door de provincie vooral afgeremd op twee plekken die nou juist gewild zijn, volgens de wethouders: het stationsgebied en de Hoef-West. Wat het gebied rond het Amersfoortse centraal  station betreft: de provincie heeft besloten dat er wél gebouwd mag worden op het bescheiden Trapeziumterrein (gelegen naast het Eemplein), maar niet op de aanzienlijke Wagenwerkplaats, het voormalige NS-terrein direct ten noorden van het station.

STADSHART Juist voor die Wagenwerkplaats heeft de gemeente al bijna twintig jaar grootse plannen; werken én wonen moeten hier mogelijk worden, te midden van de industriële spoormonumenten. Kantoren zouden hier vlot van de hand gaan, zo in de nabijheid van het stadshart én het spoor. Er wordt al op kleine schaal gewerkt en de cultuur is er ook present; met name dankzij Holland Opera, dat zijn intrek heeft genomen in de op grootse wijze gerenoveerde Veerensmederij.

Ook de Hoef-West - het westelijke gedeelte van het oude bedrijventerrein De Hoef, tussen Liendert en Zielhorst - moet een 'levendige locatie' worden, waar dus ook wordt gewerkt;  niet een slaapstad waar je tussen negen en vijf een kanon kunt afschieten.

De provincie heeft haar plannen vastgelegd in het Provinciaal Inpassingsplan Kantoren (PIP) en de Provinciaal Ruimtelijke Verordening (PRV). Tegen beide geschriften kunnen 'zienswijzen' worden ingediend, ofwel klemmende verzoeken om de voorschriften te herzien. De gemeente heeft dat inmiddels gedaan en wacht op behandeling door de Gedeputeerde Staten.

MEGASTORE Menig Amersfoorts politicus herinnert zich nog eerdere gelegenheden waarbij de provincie van zich liet horen. Neem de periode waarin Amersfoort onder preventief financieel toezicht stond van de provincie. Of neem het recente besluit van de winkelketen Decathlon om af te zien van een vestiging bij Vathorst in Amersfoort. De megastore in sportartikelen week uit naar Leidsche Rijn, Utrecht. De provincie had eerder grootschalige detailhandel buiten het Amersfoortse centrum verboden.

Eind 2016 keerde de gemeenteraad zich bijna eensgezind tegen de provincie, toen die ook al drastisch wilde gaan ingrijpen in bouwplannen. Rutger Dijksterhuis (CU) riep: ,,De provincie weet niet waartoe ze op aarde is. Dat gaat zomaar op de stoel van de gemeenteraad zitten! Sinds 2008 is de provincie nauwelijks bezig met ruimtelijke ordening, en nu opeens komen ze hiermee.''