• De Amersfoortse raadszaal

    Jeroen de Valk

'Bomenkap voor rondweg al eind dit jaar van start'

AMERSFOORT De gemeente Amersfoort wil dit najaar al beginnen met de kap van ruim vierhonderd bomen. Ze moeten wijken voor de geplande westelijke rondweg. Deze nog altijd omstreden 'west-tangent' zal gepaard gaan met de kap van in totaal drieduizend bomen. De eerste 418 daarvan zouden vanaf midden oktober het veld moeten ruimen in verband met voorbereidende werkzaamheden, zo meldt het college van burgemeester en wethouders in een schrijven aan de gemeenteraad.

Jeroen de Valk

Deze eerste grote kapronde moet een gelegenheid bieden om archeologisch onderzoek te verrichten. Voorts kan er dan ook worden gezocht naar Niet Gesprongen Explosieven, in vaktaal: NGE's. De Tweede Wereldoorlog lijkt ver weg, maar vorige maand werd door amateurhistorici nog een vliegtuigbom aangetroffen bij Hoevelaken. Verder is de eerste kap van belang voor de aanleg van kabels en leidingen.

Het college benadrukt in het schrijven dat alle gekapte bomen zullen worden 'gecompenseerd'. Met andere woorden: voor iedere gekapte boom wordt een nieuwe geplant. Die zullen over enkele jaren verschijnen in de omgeving van de aan te leggen rondweg, zodra daar weer de ruimte voor is. Een deel komt terecht in de 'Melksteeg', een natuurgebied dat loopt van Birkhoven tot aan de Eem, op de grens van Amersfoort en Soest.

GROENLINKS Het college gaat er vooralsnog van uit dat de kapvergunning eind deze maand in orde zal zijn. Als de aannemer binnen het budget weet te blijven, kan er worden gekapt van oktober 2018 tot januari 2019. De daadwerkelijke aanleg van de Westelijke ontsluiting vindt pas plaats vanaf eind 2019 of begin 2020.

Na vele jaren van verhitte debatten is de gemeenteraad in meerderheid akkoord gegaan met de aanleg van de west-tangent. Zelfs GroenLinks heeft kort na de verkiezingen voor de gemeenteraad het verzet gestaakt. GroenLinks is thans vertegenwoordigd in de coalitie met twéé wethouders: Cees van Eijk en Astrid Janssen. De laatste heeft onder meer duurzaamheid en ruimtelijke ordening in haar portefeuille.

'VALSE HOOP' Ida Bromberg, woordvoerster van de partij, mailde naar deze krant dat 'verder verzet maar valse hoop zou geven'. Een meerderheid van de raad is vóór de rondweg, zo betoogde zij, en zelfs een extra onderzoek naar de noodzaak ervan zal hen niet op andere gedachten brengen.

Daarmee is de zaak nog niet voor iedereen afgedaan. De fracties van de oppositiepartijen SP, Amersfoort2014 en de BPA blijven tégen. Naar verluidt zijn veel D66-leden ook weinig gelukkig met de plannen van politici uit hun eigen gelederen.  

3000 HANDTEKENINGEN Een koppige tegenstander blijft de Amersfoortse actiegroep Groen West. Eerder deze maand maakte Groen West bekend dat het drieduizend handtekeningen had binnengehaald tégen de ontsluiting. Daarbij werden de vertrouwde argumenten aangevoerd: de weg is duur - de kosten bedragen tenminste 67 miljoen euro - en daarvoor zal groen natuurgebied moeten wijken. De weg zou bovendien overbodig zijn, aangezien het wel mee zou vallen met de 'verkeersbewegingen' in dit deel van de stad.

Het is de vraag of deze actie nog iets zal uithalen, en of de rondweg überhaupt nog uitgebreid ter sprake zal komen in de gemeenteraad.