• Robin van Lonkhuijsen

Burgemeester Bolsius wil uitzetbeleid in Den Haag aankaarten

AMERSFOORT De ternauwernood voorkomen uitzetting van Lili en Howick heeft geleid tot een geëmotioneerd debat in de Amersfoortse gemeenteraad. De uitslag daarvan is dat burgemeester Lucas Bolsius zich meer dan ooit gemotiveerd voelt om in gesprek te gaan met 'Den Haag'.

Jeroen de Valk

Hij wil er gaan spreken over deze twee tieners en andere asielzoekers onder de achttien die ten minste vijf jaar in Nederland verblijven. Dat zijn er in het hele land in totaal zo'n vierhonderd.

Bolsius reageerde daarmee op een motie van Tahsin Bülbül (DENK), die mede was ondertekend door de fracties van de SP, de PvdA en zelfs coalitiepartij GroenLinks. Daarmee wist Bülbül zich al meteen gesteund door twaalf van de 39 raadsleden.

Bülbül schreef in een toelichting dat uit 'de laatste ontwikkelingen' is gebleken dat een groot gedeelte van het land niet achter de uitzettingen staat. Het beleid brengt kinderen schade toe en valt 'niet uit te leggen'. ,,Niet aan de kinderen, niet aan de ouders en niet aan ons. Staatssecretaris Mark Harbers wilde geen toelichting verschaffen.''

'WETTELIJKE TAAK' Hij verzocht daarom om een onderzoek naar de mate waarop in Amersfoort wordt meegewerkt aan dit beleid door het stadsbestuur, de politie en de ambtenaren. De raad moest zo snel mogelijk over de uitslag van dit te verrichten onderzoek worden geïnformeerd.

Echter, zo zei Bolsius: ,,De Amersfoortse politie werkt mee als toezichthouder bij uitzettingen, maar dat gebeurt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, en dat is een wettelijke taak. Amersfoortse ambtenaren zijn hier niet bij betrokken. Het beleid wordt gemaakt in Den Haag.''  

We iets anders wil, moet dus dáárheen, en dat wil Bolsius ook gaan doen. ,,Wat daar dossiers zijn, zijn hier gezichten. Ik zal mij gesteund weten door de raad.''

Maar een snelle oplossing kan hij niet garanderen. ,,Als we het kinderpardon toepassen bij kinderen die hier vijf jaar verblijven, want doen we dan als het gaat om vier jaar en elf maanden?'' Bülbül besloot zijn motie in te trekken.