• Jacomijn Pluimers

    onbekend: foto gekregen van Jacomijn
  • Jacomijn Pluimers

    onbekend: foto gekregen van Jacomijn

20 e Stoutenburglezing

17-08-2018, 15:38 | Lezersnieuws | Kees van Wegen

Datum:

zondag 7 oktober 2018, 14:30

Locatie:

Schothorsterlaan 21
Het Groene Huis
Amersfoort

Het kan wel! Naar een landbouw in balans met natuur. Een verhaal over verbondenheid, moed en inspiratie

Van het geluid van welke boerenlandvogel wordt u blij? Kent u persoonlijk boeren die in de regio Amersfoort uw voedsel produceren? Denkt u dat uw keuzes in de winkel van invloed zijn op hoe de boer zijn voedsel produceert?

Dit soort vragen staan centraal tijdens de lezing van Jacomijn Pluimers. Sinds haar jeugd is Jacomijn Pluimers gefascineerd door de natuur. Tijdens haar studie in Wageningen kwam daar de liefde voor de landbouw bij. Dat is niet zo gek, want zeker in Nederland zijn natuur en landbouw onlosmakelijk verbonden. In al hun bedreigingen en mogelijkheden. Jacomijn is altijd actief geweest op het grensvlak van natuur en landbouw, optimistisch zoekend naar nieuwe oplossingen voor oude of nieuwe problemen. En voor haar is het belangrijkste van alles: in samenwerking met anderen, mensen inspireren. Tijdens de lezing vertelt Jacomijn haar persoonlijke verhaal vanuit drie pijlers van het Franciscaanse gedachtegoed: gemeenschap, spiritualiteit en milieu. Vaak wordt landbouw geassocieerd met milieuproblemen. Jacomijn ziet dat de landbouw ook onderdeel van de oplossing kan zijn. Ze geeft aan wat haar motiveert en inspireert, en ten slotte biedt ze handvatten voor ons allemaal: hoe kan ieder van ons, vandaag nog, direct bijdragen aan een landbouw in balans met natuur?

Jacomijn Pluimers is senior adviseur voedsel en landbouw bij het Wereld Natuur Fonds in Zeist. Eerder werkte ze onder meer voor Milieudefensie en Natuur & Milieu.

De Stoutenburglezing is van 1998 tot en met 2016 jaarlijks georganiseerd vanuit het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg. Een inspirerende spreker reflecteerde daarbij vanuit de eigen discipline op Franciscaanse waarden. In 2017 kwam dit project ten einde en kwam de Stoutenburglezing te vervallen. Gezien het inspirerende karakter van deze lezingen en de grote behoefte aan m??r, was er geen alternatief: de draad m?est weer opgepakt worden. We zijn blij dat Het Groene Huis hiervoor gastvrij onderdak biedt. Eerdere lezingen werden onder meer verzorgd door Hans Achterhuis, Herman Wijffels en Marianne Thieme. Van harte welkom! Max. 80 deelnemers Kosten vrijwillig Info:keesvanwegen@gmail.com / s.staps@gmail.com