• Huurschulden en dan?

    Nienke Gorter

'Huisje, boompje, deurwaarder'

17-02-2019, 20:06 | Lezersnieuws | nienke gorter

Datum:

donderdag 7 maart 2019, 16:00 tot 18:00

Locatie:

van Galenstraat 30
de Witte Vlinder
Amersfoort

"Huisje, boompje, deurwaarder", dat is de titel van het netwercafé dat Pact Sam Sam donderdagmiddag 7 maart organiseert in de Witte Vlinder. Tijdens deze middag staat wonen en het hebben van (huur)schulden centraal. Een groot deel van de Amersfoorters huurt een huis bij een woningcorporatie. Het is goed dat je als (vrijwillige) hulpverlener inzicht hebt in de zaken die daarbij van belang zijn. Trudy Verburg van de Alliantie zal een inleiding houden waarin ze vertelt met welke problematiek de woningcorporatie te maken kan krijgen. Na de inleiding kunnen deelnemers workshops volgen over ondermeer 'vroegsignalering' en 'de nieuwe urgentieprocedure'. De netwerkbijeenkomst is bedoeld voor vrijwilligers die werken met mensen die in armoede leven, hulpverleners, sociaal werkers, diaconie, ambtenaren andere belangstellenden. Aanmelden en meer informatie via secretatiraat@pactsamsam.nl