Schuldpreventie in het digitale tijdperk: waar liggen de kansen?

13-02-2018, 22:20 | Lezersnieuws |

Datum:

donderdag 15 februari 2018, 14:30 tot 17:00

Locatie:

Oliemolenhof 22, Amersfoort
Poppodium Fluor
Amersfoort

Met inzet van slimme, digitale marketing kunnen hulpverleners een grote groep 'stille armen' bereiken en daarmee het verschil maken binnen schuldpreventie. Met die overtuiging houdt de nieuwe stichting Het zit even tegen in samenwerking met StadsLAB033 donderdag 15 februari een symposium in Fluor in Amersfoort.

Het symposium 'Schuldpreventie in het digitale tijdperk: waar liggen de kansen?' zal komende donderdag de aandacht vestigen op dat financiële hulpverleners met behulp van online marktingmechanismen gerichter en sneller hun doelgroep kunnen bereiken. Om zo te voorkomen dat mensen verkeerde keuzes maken en verder in de schulden raken.

Voorkomen is immers beter dan genezen. Daarom is het belangrijk dat ook de financiële hulpverlening meebeweegt en gebruikmaakt van nieuwe digitale middelen om haar doelgroep sneller te vinden.

Het zit even tegen wil door middel van internet, sociale media en online marketing - SEO-technieken bijvoorbeeld - mensen met dreigende schulden vroegtijdig vinden, beïnvloeden en naar professionele hulpverlening doorverwijzen.

Het symposium moet wakker schudden, nieuwe kennis delen en aanzetten tot actie. Zo is er een wake-up call door Jan-Henk Bouman van Fountainheads, een dialoog tussen Elias Crum van Marketing Guys en Van Breemen over de inzet van digitale marketing bij schuldpreventie, Jaap-Jan Broer van Geldloket Amersfoort vertelt hoe de nieuwe website haar vruchten afwerpt en er is een gezamenlijke brainstorm over de next step waarin ruimte is voor praktijkervaringen, ideeën en kritische noten. Lex Mellink is dagvoorzitter. Uiteraard is er na afloop een borrel; de ideale gelegenheid om gedachten met elkaar uit te wisselen over het thema.

Het symposium is vrij toegankelijk. Alle hulp, interesse, kennis en kunde zijn welkom. Samen kunnen we het verschil maken voor stille armen.

Over stichting Het zit even tegen

Stichting Het zit even tegen wil armoede helpen te voorkomen door mensen met financiële problemen met behulp van digitale marketing sneller te vinden, te beïnvloeden en door te verwijzen naar professionele hulpinstanties. Wij geloven dat mensen die weten welke alternatieven er zijn betere en slimmere keuzes maken. Hiermee voorkomen we dat ze nog verder in de schulden raken.