• De Eem (boerderij Hoogerhorst)

    http://rivier.de-eem.nl/eem/eem/eem.html

Werkconferentie CDA: samen met Agnes Mulder duurzaam naar Parijs

13-02-2018, 17:41 | Lezersnieuws |

Datum:

maandag 19 februari 2018, 19:00 tot 21:30

Locatie:

Birkstraat 131, Amersfoort
De Stoethoeve, Birkstraat 131, Soest
Amersfoort

Verduurzamen doe je niet als inwoners, bedrijven of zelfs gemeente ieder apart. Ook samenwerking van buurgemeenten kan nieuwe mogelijkheden bieden om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te gaan halen. Dat geldt ook voor de gemeenten rond de Eem. De vraag naar meer duurzame energie, onze woonwensen én behoud van bestaand landschap moeten wél in samenhang ontwikkeld worden. De druk op het gebied rond onze geliefde Eem is immers groot. Daarom is regionaal rentmeesterschap gewenst. Voor burgers, boeren en buitenlui.

1. Regio in gesprek met Agnes Mulder

Hiervoor willen de CDA-fracties van Amersfoort, Soest en Baarn samen met je op zoek naar goed samenspel tussen landelijk én regionaal/lokaal beleid, wensen en mogelijkheden. CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder zal op maandag 19 februari hierin onze landelijke gesprekspartner zijn. Zij is woordvoerder energie, duurzaamheid, groene economie & klimaat en o.a. bekend van het Groningergas debat.

2. Vragen en thema's

Wij gaan op zoek naar antwoorden op m.n. de volgende vragen/thema's:

a. Welke kansen zijn er voor gezamenlijke, regionale energievoorziening?

(denk aan zonne-, wind-energie, aardwarmte; zelfdoen/inkopen)

b. Hoe behouden wij het open landschap en bouwen we toch duurzaam en voldoende? (bestaand groen tegenover nieuwe duurzaamheid)

c. Hoe organiseren wij de verduurzaming van de samenleving in de regio?

(verdeling van lusten en lasten, samenspel burgers, bedrijven en overheid)

3. Meedoen en aanmelden

Als je ook graag wil bijdragen aan Regionaal Rentmeesterschap kom dan 19 februari naar onze werkconferentie.

Aanmelden bij Bas Aghina, fractiewoordvoerder Regio CDA Amersfoort via: sjl.aghina@amersfoort.nl