• Het bestuur van de Zonnebloem Amersfoort-Zuid

    Ed Postma

25-jarig jubileum Zonnebloem afd. Amersfoort-Zuid

15-09-2016, 11:20 | Lezersnieuws | Rita Smit

Deze maand vierde de afd. Amersfoort-Zuid van de Zonnebloem haar 25-jarig jubileum in het Princess Hotel aan de Stichtse Rotonde. Het werd een zeer geslaagde en druk bezochte bijeenkomst met 60 Zonnebloem-gasten en zo'n 20 vrijwilligers, welke werd geopend door wethouder mevr. Fleur Imming. In haar speech sprak zij o.a. haar grote waardering uit voor de geweldige inzet van de vele vrijwilligers die trachten ouderen en gehandicapten uit een sociaal isolement te halen.

Vervolgens keek voorzitter mevr. Riet van den Toorn terug op de afgelopen jaren waarin voor de Zonnebloem-gasten vele uitjes werden georganiseerd en honderden bezoeken aan huis werden afgelegd.

Daarna werd aan de vrijwilligers Annemieke Peperkamp, Connie Peters en Mini van de Kaaij de zilveren Zonnebloem-speld overhandigd.

Het volgende onderdeel van het jubileum-programma was een optreden van de Amersfoortse zanger John ter Weyden met zijn nostalgische meezingshow 'Van Derby tot Neefs'.

De middag werd afgesloten een luxe high tea.

De Zonnebloem is een op-en-top vrijwilligersorganisatie en wordt helemaal door vrijwilligers bestuurd. De Zonnebloem verrijkt het leven van ouderen en mensen met een lichamelijke beperking door sociale en recreatieve activiteiten mogelijk te maken.

Landelijk zijn er 1.295 afdelingen met in totaal 40.000 vrijwilligers die zich inzetten voor 117.000 ouderen en gehandicapten die door Zonnebloem 'gasten' worden genoemd.

Nieuwe potentiële gasten en vrijwilligers voor de afd. Amersfoort-Zuid kunnen zich aanmelden bij de secretaris, mevr. An Goelema, tel 06-46149798 / email: angoelema.zonnebloem@gmail.com.

Meer algemene informatie over de Zonnebloem: www.zonnebloem.nl.