• Scooters zorgen voor de fijnstof en roet in onze stad

    GL Amersfoort

Aanpak houtrook en vieze scooters dankzij GroenLinks, ChristenUnie en Amersfoort2014

29-06-2017, 11:21 | Lezersnieuws | Ida Bromberg

Winst voor de schone lucht en de gezondheid in de laatste Amersfoortse raadsvergadering voor het zomerreces. Twee voorstellen van GroenLinks, samen met ChristenUnie en Amersfoort2014 ingediend, haalden een meerderheid: de aanpak van houtrook en van vervuilende scooters.

Bedrijven kunnen straks gebruik maken van een subsidieregeling om de vieze scooter te vervangen door een schone of door een e-bike en mensen die last hebben van houtrook kunnen makkelijker overlast melden. Ook gaat de gemeente inwoners voorlichten over de overlast die het stoken van de open haard voor buren geeft.

Elektrisch vervoer

GroenLinks diende in 2015 samen met de ChristenUnie en Amersfoort2014 een motie in die leidde tot de pilot 'gebruik elektrische scooters door bezorgdiensten'. Naast autoverkeer zijn het namelijk vooral scooters die zorgen voor de toename van fijnstof en roet in onze stad. Scooters hebben een negatieve invloed op de luchtkwaliteit en volksgezondheid, terwijl er een schoner en beter alternatief voor handen is. De aanschaf van elektrische vervoer is echter een drempel. Vandaar de subsidieregeling die elektrisch vervoer voor zakelijk gebruik stimuleert. Doelgroepen zijn bijvoorbeeld maaltijdbezorgers, makelaars, accountants, thuiszorg, kraamzorg, winkeliers en zorginstellingen.

Houtrook

Mensen die last hebben van houtrook kunnen straks eenvoudiger deze overlast bij de gemeente melden. Ook gaat het stadsbestuur bewoners voorlichten over de overlast die het stoken van de open haard voor buren geeft. Het stoken van kachels en open haarden vormt een probleem voor de volksgezondheid. Vooral mensen met longproblemen ervaren veel overlast van houtrook. Bij het verbranden van hout komen schadelijke stoffen vrij zoals fijnstof, dioxides en ander kankerverwekkende stoffen.

Langdurige blootstelling aan fijnstof kan leiden tot 20% meer kans op longkanker. Dat blijkt ook uit een onderzoek van de GGD Noord Nederland in 2015. Uit een stadspanel over houtrook blijkt dat bijna een derde van alle Amersfoorters regelmatig hinder ervaart van een houtkachel of houtgestookte open haard in de woonomgeving. ChristenUnie, GroenLinks en Amersfoort2014 zetten daarom dit thema weer op de raadsagenda en kwamen met het initiatiefvoorstel 'Lokale aanpak uitstoot houtkachels en open haarden'. Wanneer overleg met de omgeving en stoker niet leidt tot een oplossing, kan de gemeente overgaan tot metingen en handhaving.