• AED buitenkast 24/7 beschikbaar

    Stichting RNA

ALTA-Tennis loterij levert 750 euro op voor netwerk AED

14-09-2018, 16:33 | Lezersnieuws | lucienne

Afgelopen augustusmaand organiseerde tennisvereniging ALTA haar jaarlijkse 50-plustoernooi. Bijna 200 tennissers uit Amersfoort en de wijde omgeving namen hieraan deel. Tijdens het toernooi vond traditioneel een loterij plaats waarvan de opbrengst werd bestemd voor een goed doel. Dit jaar was dat de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort. De netto-opbrengst van de loterij bedroeg 750 euro.

De Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat in Amersfoort al meer dan 100 AED-apparaten zijn opgehangen. Deze hangen op openbare plaatsen, op sportcomplexen en op andere plekken waar veel mensen bijeen komen. De stichting organiseert ook reanimatiecursussen waarin deelnemers leren omgaan met de AED-apparaten.

‘Voor sportverenigingen zoals ALTA vervult de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort een belangrijke functie,’ aldus Andrea Klima, lid van de 50-pluscommissie van ALTA. ‘Dankzij de stichting beschikt ook ons clubhuis over een AED en hebben zich tientallen leden gemeld voor een cursus of deze al bijgewoond. Wij vinden dat in elk geval iedere sportvereniging over een AED zou moeten beschikken en hopen met de opbrengst van onze loterij daartoe een bijdrage te hebben geleverd.’

Zij was daarom blij namens ALTA aan Lucienne Buiskool, bestuurslid van de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort, de cheque van 750 euro op feestelijke wijze te kunnen overhandigen.