Amerfsoortse IJsvereniging zoekt verbindende voorzitter met toekomstvisie

06-07-2019, 13:20 | Lezersnieuws | fleur

Omdat de huidige voorzitter van de AIJV vertrekt is de AIJV is op zoek naar een nieuwe voorzitter; een voorzitter die in onze vereniging verbinding kan leggen tussen de (top en breedte) sport, de (ouders van de) sporters, de trainers, de vrijwilligers, de sponsors en de bestuursleden. 

Ben jij een verbinder, een gemakkelijke netwerker en vertegenwoordig je de Amersfoortse IJsvereniging voor schaatsen en inline skaten graag in haar omgeving? Ben je gewend om met vrijwilligers te werken en heb je een visie op de toekomst van onze sportvereniging? 
Dan ben jij onze nieuwe voorzitter! Stuur een mail naar vrijwilligers@aijv.nl t.a.v. Fleur van den Berg, we maken graag kennis met je.

Vaardigheden
• Innovatief, met een visie op de toekomst van de vereniging die gepland, gedelegeerd en uitgevoerd kan worden
• Goede communicatieve vaardigheden, met het vermogen om te communiceren met bestuursleden, vrijwilligers en (ouders van jeugd)leden
• Financiële en operationele kennis, alsmede kennis van regelgeving, beleid en procedures die van invloed zijn op de vereniging
• Bent in bezit van een hoge emotionele intelligentie
• Sterke leiderschapskwaliteiten met het vermogen om mensen te inspireren tot actie
Verantwoordelijkheden en taken
• Leiding geven aan en toezicht houden op het verenigingsleven
• Zorg dragen voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, de voorschriften van de KNSB en andere reglementen en bepalingen van officiële instanties
• Bewaken dat afspraken worden nagekomen en dat de club blijft innoveren. 
• De algemene ledenvergadering (ALV), de verenigingsraad en de periodieke bestuursvergadering leiden
• Verantwoordelijk voor een gedegen organisatiestructuur
• Verantwoordelijk voor de aansturing van de commissies
• Deelname namens AIJV als stuurgroep lid baancommissie en Amersfoortse Sportfederatie
• Bepaald het verenigingsbeleid i.s.m. overige bestuursleden en commissies
• Laat zich periodiek informeren door de commissies en begeleidt de coördinatoren.
• Contactpersoon naar gemeentelijke instanties
• Bezoeken KNSB en gewestelijke vergaderingen
• In beginsel aanwezig bij wedstrijden AIJV en andere activiteiten van AIJV, bij verhindering zorg dragen voor een adequate vervanger uit het bestuur
• In overleg met de bestuursleden zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws