• De Eem in Amersfoort

    Rienk Kuiper

Amersfoort aanpassen aan het klimaat

04-02-2019, 14:39 | Lezersnieuws | Rienk

Waterschapspartij Water Natuurlijk vindt dat we de klimaatverandering zoveel mogelijk moeten beperken. Voorkomen kan niet meer. Daarom moeten we ons zo goed mogelijk aanpassen aan de klimaatverandering. Nietsdoen is geen optie.

Gelukkig zijn de gemeente Amersfoort en waterschap Vallei en Veluwe al goed op weg. Ze hebben samen de Klimaatagenda 2015-2020 opgesteld die ervoor zorgt dat Amersfoort een ‘Klimaat adaptieve stad’ wordt: een stad die zich aangepast heeft aan het veranderende klimaat.

In de gemeente Amersfoort blijken de kosten van ‘niets doen’ bij klimaatverandering op te lopen van ruim €60 miljoen tot bijna €145 miljoen. 

 

Wateroverlast en hittestress belangrijkste schadeposten

Wateroverlast en hittestress zijn in potentie verreweg de belangrijkste schadeposten in Amersfoort. Droogte is vooral een bedreiging voor bomen. Bomen kunnen minder goed tegen verdroging. Hoe meer water je buffert in de bodem, des te beter is het systeem bestand tegen klimaatverandering.

Bouwprojecten in Amersfoort moeten ervoor gaan zorgen dat regenwater ter plekke wordt opgevangen. Meer water in de stad zorgt ervoor dat er minder hoeft worden afgevoerd, dat er minder wateroverlast is en dat de temperatuur in de stad daalt. 

 

Wij willen de klimaatverandering aanpakken

Water Natuurlijk vindt dat water leidend moet zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen: ‘water als ordenend principe’. Daarom vinden wij het belangrijk dat het waterschap vanaf het begin meedenkt over nieuwbouwprojecten en stedelijke herstructurering van bijvoorbeeld gemeenten, ontwikkelaars en bedrijven.

Inwoners van steden en dorpen betalen het grootste deel van de lasten voor het binnendijkse waterbeheer. Maar de meeste investeringen gaan naar agrarisch waterbeheer. We vinden het daarom voor de hand liggen dat onze waterschappen steviger gaan investeren in het waterbeheer in steden en dorpen, zeker met het oog op de klimaatverandering.