• Feestelijk beroepenfeest in Leerhotel Het Klooster

    On stage
  • Passie voor je vak delen

    On Stage
  • Mooie gesprekken over beroepskeuze na het VMBO

    On Stage

Amersfoort On Stage zet VMBO en bedrijfsleven regio Amersfoort positief op de kaart!

24-03-2017, 12:02 | Lezersnieuws | Ada Franse

Eerste editie Amersfoort On Stage groot succes!

Bijna 800 vmbo leerlingen van Het Element, het Wellantcollege, GSG Guido en Trivium College werden op 21 maart in de kloosterzaal van Leerhotel het Klooster met applaus onthaald door ruim 150 beroepsbeoefenaren uit de regio Amersfoort. In drie rondes gingen zij in gesprek met elkaar over de toekomstige beroepskeuze van de leerling. Met de leerlingen die echt geïnteresseerd waren, werden er ter plekke visitekaartjes uitgewisseld en afspraken gemaakt voor de DoeDag op 6 april.

Doel van Amersfoort On Stage is om te zorgen dat vmbo-leerlingen een lokaal netwerk opbouwen en straks een goede keuze voor een vervolgopleiding kunnen maken. Daarnaast verdienen de leerlingen ook een positief podium, het VMBO doet er toe! Onder luid applaus en met muziek, kwamen de leerlingen de zaal binnen over een rode loper.

Op het podium werden zij in de eerste ronde toegesproken door de heer Wim van Deijk, penvoerder namens de deelnemende scholen en directeur van Het Element. Wethouder Houwing nam de opening van de tweede ronde op zich en deed dit door te wijzen op het belang van deze jongeren voor het bedrijfsleven in de regio Amersfoort. De laatste ronde kregen de leerlingen een welgemeend advies van burgemeester Bolsius: 'ieder mens heeft talenten, jij ook, het gaat erom om ze te ontdekken', sprak de burgemeester de leerlingen toe.

Een breed scala aan beroepen was te vinden in de feestelijk aangeklede de zaal, van lasser tot advocaat. Er was groot enthousiasme onder de professionals om hun passie voor hun vak te delen met de Amersfoortse vmbo leerlingen.

De belangstelling voor een aantal beroepen was overweldigend. De politie maakte meer dan 60 matches. Ook voor bedrijven in de technische hoek was veel animo. 'Ik had niet verwacht dat er zoveel leerlingen interesse zouden hebben voor ons bedrijf', was een veel gehoorde reactie. A.R.T. Tandartsen maakte matches met gemotiveerde leerlingen voor de DoeDag, maar sponsorde tevens de prijzen voor de mooiste visitekaartjes van de leerlingen, maar liefst 3 elektrische tandenborstels.

Niieuwsgierig naar al die mensen uit het bedrijfsleven die enthousiast vertelden over hun beroep en werkdag? Kijk op de website voor foto's van deze geslaagde dag! Op 6 april vindt de Doe dag van Amersfoort On Stage plaats, dan brengen de leerlingen een bezoek aan de professionals met wie ze een match hebben gemaakt.