• Vrijwilligers helpen bij Nederlandse les

    COA

Asielzoekerscentrum Amersfoort zoekt vrijwilligers

11-01-2018, 11:01 | Lezersnieuws | Carine Portengen

Het azc aan de Barchman Wuytierslaan in Amersfoort zoekt nieuwe vrijwilligers. De vrijwilligers zijn betrokken bij taallessen en recreatieactiviteiten, maar ook bij het wegwijs maken in de omgeving. Vrijwilligers maken het verblijf van de bewoners aangenamer. Hun inzet is onmisbaar. Op dit moment zijn er ruim twintig vrijwilligers betrokken bij azc Amersfoort. Er wonen ongeveer 300 bewoners.

Waarom vrijwilliger worden?

Vrijwilligers bij het azc maken kennis met mensen uit verschillende culturen, hoog- en laagopgeleid, jong en oud. Geen dag is hetzelfde en dat maakt het vrijwilligerswerk veelzijdig en uitdagend.

Het azc Amersfoort zoekt extra vrijwilligers voor:

- Eén-op-één hulp Nederlandse les (taalmaatjes)

- Begeleiding tuinploeg

- Fiets- en verkeersles voor volwassenen

- Lesgeven in basaal Nederlands

- Alfabetisering

- aanvragen DigiD

Er zijn ook vrijwilligers die helpen met de volgende activiteiten:

- Naailes

- Doula (ondersteuning bij zwangerschap)

- Fietsenwerkplaats

- Knutselen met kinderen

- Peuterspeelzaal

Op dit moment zijn er voldoende vrijwilligers voor deze activiteiten, maar wilt u daar een bijdrage aan leveren in de toekomst, dan is dat ook zeker welkom.

Activiteiten door groepen of bedrijven

Wilt u als groep een eenmalige activiteit organiseren, dan zijn daar ook mogelijkheden voor. De behoefte van de bewoners staat daarbij voorop.

Integriteit

Het COA werkt met mensen in een kwetsbare positie. Daarom hebben vrijwilligers, net als medewerkers, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Het COA vergoedt de kosten van het verkrijgen van de VOG. Voor alle medewerkers, maar ook voor vrijwilligers geldt bovendien de COA Gedragscode waarin bijvoorbeeld bepaald is dat zij geen privécontacten hebben met bewoners.

Azc Amersfoort

In dit azc verblijven vooral uitgeprocedeerde gezinnen. Zij worden voorbereid op en geholpen bij terugkeer naar het land van herkomst. Zij hebben geen verblijfsvergunning gekregen en zijn geen vluchteling zoals bedoeld in het vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties.

Ook vrijwilliger worden bij azc Amersfoort?

Voor informatie, stuur een email aan azcAmersfoort@coa.nl of bel met het azc: 088-7159200.