• Eén van de heuvels waarop nu heerlijk geklommen en geklauterd wordt.

    Ruth Kemp

Auris Prof. Groenschool aan de Hooglandseweg-Noord in Amersfoort opent een nieuw schoolplein.

18-10-2016, 22:30 | Lezersnieuws | Peter Bruinsma

Met het doorknippen van een lint bij de glijbanen en het zingen van een lied werden de nieuw geplaatste speeltoestellen op de twee heuvels officieel in gebruik genomen.

Renso Pronk is leerkracht bewegingsonderwijs en van meet af aan intensief betrokken geweest bij de inrichting van het speelplein. "Toen we dit gebouw in 2011 betrokken werd het speelplein gebruiksklaar gemaakt. Je kunt stellen dat het plein er mooi maar basic uit zag. De twee groene heuvels in het centrum van het plein vroegen direct al om een invulling, maar geldgebrek vertraagde realisatie ervan. De heuvels waren mooi begroeid met gras, maar waren niet toegankelijk voor de leerlingen. En dat terwijl juist die hoogte vraagt om een speelse invulling." Renso is er als gymleraar van overtuigd dat bewegen een sleutel is in de ontwikkeling van ieder kind. Recent onderzoek laat zien dat regelmatig bewegen niet alleen een positief effect heeft op de motoriek, de gezondheid en de sociale omgang, maar ook op de concentratie, de executieve functies en de opname van kennis.

Toch duurde het nog een aantal jaren voordat het speelplein in zijn huidige vorm werd opgeleverd. Er werden al snel plannen gesmeed om het benodigde geld bijeen te krijgen, maar dit kwam toch niet echt van de grond. Eigenlijk pas afgelopen schooljaar begonnen een aantal enthousiaste leerkrachten daadwerkelijk en actief aan de verwezenlijking van de plannen. . Ze vonden uiteindelijk het computer-software bedrijf Afas en het Hermen J. Jacobsfonds bereid om substantieel te sponsoren. Ook de ouderraad doneerde een mooi bedrag. De school hield zelf ook acties zoals een sponsorloop, een tekenactie en deden ze mee aan de Jumbo-spaaractie. Ook individuele leerlingen en een kleutergroep brachten geld bijeen! Het enthousiasme van collega's, kinderen en vrijwilligers groeide. Er werden klusmiddagen met ouders, kinderen en leerkrachten georganiseerd.Het doel was om de speelmogelijkheden van het plein te optimaliseren. Met die boodschap gingen zij naar de geldschieters. "Meer speelmogelijkheden nodigt uit tot meer bewegen en smoort verveling en vervelend gedrag in de kiem."

Ook was er een afvaardiging van de sponsoren aanwezig. Met eigen ogen kon men zien hoe enthousiast en gretig het verruimde en verfraaide speelplein in trek is bij de leerlingen. Groep 6 demonstreerden nieuw spelmateriaal dat ter gelegenheid van de opening was aangeschaft. Tot slot was er voor alle leerlingen een heerlijk ijsje uit een heuse ijscowagen.