BIZ! manifest aan gemeente aangeboden.

16-05-2018, 14:20 | Lezersnieuws | Albert

Vandaag heeft BIZ! (Burger Initiatief Zonnehof) in het kader van een consultatieronde door de Gemeente Amersfoort bijgaand MANIFEST en verder pleidooi overhandigd aan projectleider Alex de Ligt.

 

                                   MANIFEST van BIZ! 1. BIZ! vertegenwoordigt geen specifiek (deel-)belang in het veld van de culturele instellingen. 2. BIZ! streeft slechts één belang na en dat is de versterking van het cultureel klimaat in Amersfoort. 3. BIZ! vindt het van groot belang dat het Rietveldpaviljoen zijn culturele bestemming behoudt omdat die voor dat gebouw op het lijf geschreven is. 4. BIZ! staat voor de stelling: doelstelling gaat vóór instelling! 5. BIZ! gaat uit van een genereuze houding bij de geïnteresseerde culturele instellingen dat het publieke belang voorop staat en dat die instellingen dan ook daaraan hun bijdrage willen leveren. 6. BIZ! is er van overtuigd dat alleen samenwerking van de deelnemende instellingen kan leiden tot een realistisch plan dat uitziet op een duurzaam cultureel gebruik van het Rietveldpaviljoen. 7. BIZ! oordeelt niet positief op het nastreven van een enkele niche uit het culturele scala of een mono-culturele programmering. One-issue thema’s blijken in de praktijk op de lange duur niet attractief genoeg. De benaming ‘Rietveldpaviljoen’ doet voldoende recht op het thema ‘Rietveld’. 8. BIZ! spoort de gemeente aan om regie te nemen bij het bestendigen van de samenwerkingsvorm. Het vormen van een cultureel consortium is afhankelijk van particulier initiatief; de professionele faciliteiten zijn het best ondergebracht in een door de overheid gedragen format. 9. BIZ! ziet in het product van het consortium een attractief wisselend aanbod van cultuur-brede exposities en een diversiteit van culturele activiteiten. !0. BIZ! spoort de geïnteresseerde culturele instellingen aan om zich dienstbaar op te stellen naar de culturele verwachtingen van het publiek en zich naar elkaar toe sterk te maken door inhoudelijk gestuurde samenwerking.

BIZ! Amersfoort, 16 mei 2018