CDA blij met pilot in de zorg

30-06-2016, 12:20 | Lezersnieuws | CDA Amersfoort

De motie van het CDA, uiteindelijk medeondertekend door GroenLinks, Amersfoort2014, D66 en CU, om een pilot in de zorg te beginnen is unaniem aangenomen.

Het doel van de motie is om in minimaal twee -en het liefst meer- wijken het wijkteam de vrijheid te geven om nog vóór de verantwoording klaar en goedgekeurd is, over geld te beschikken om direct zorg te kunnen verlenen als zij dit nodig achten. "Uiteraard zal er wel achteraf verantwoording moeten volgen, maar ook daar valt mee te experimenteren", zegt Van Koningsveld hoopvol.

Wijkteams liepen tegen dit euvel aan en meerdere politieke partijen hebben dit opgepakt.

Het frustreert als in de zorg alle betrokkenen eens zijn dat bepaalde zorg geleverd moet worden, maar dit niet geleverd kan worden omdat administratie nog niet bij is. "Zeker in crisissituaties, denk aan psychiatrische hulp of jeugdzorg, waarbij hele gezinnen getroffen worden door een acute zorgvraag is het vreselijk om geen zorg te mogen verlenen omdat de verantwoording nog niet is goedgekeurd", geeft Van Koningsveld aan.

De administratieve lasten in de zorg zijn de CDA'er sowieso een doorn in het oog. Zorgaanbieders die te maken hebben met 30 verschillende gemeentes krijgen 30 verschillende administratiesystemen. Iedere gemeente vraagt weer andere gegevens. Dit legt een zware druk op de administratieve kant van de zorg. Daarbij geldt dat elke euro en elk uur dat gestoken wordt in administratie niet in zorg gestoken kan worden. "Dit kunnen we helaas niet lokaal oplossen, dit moet regionaal en landelijk aangepakt worden. CDA Amersfoort heeft zowel naar provincie als het Rijk deze signalen doorgegeven", sluit Van Koningsveld af.