• Haven

    M. de Groot

Clash tussen 'oude' raadsleden en Vrede en Recht

12-02-2018, 03:50 | Lezersnieuws | M. de Groot

De eerste confrontatie tussen de lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart vond plaats op vrijdag 9 februari tijdens het door de Stichting Vrienden Eemhaven (SVE) georganiseerde debat over de toekomst van de Eemoevers. De nadruk van de middag ligt op de toekomstige invulling van de plannen en vooral op welke manier je burgers daarbij betrekt.

De stichting pleit voor een integraal bebouwingsplan, ziet het liefst geen hoogbouw verschijnen langs de Eem en wil dat de burger inspraak heeft. "De stichting heeft als doel de historische, economische en duurzame waarden van het Eemhavenkwartier te behouden en te versterken waarbij de leefbaarheid en de schaal van de menselijke maat voelbaar is."

De SVE werd opgericht in 2015 nadat bleek dat een samenwerking met de Amersfoortse gemeenteraad erg teleurstellend afliep. Hoewel de meerderheid van de raad het plan van de herbouw van de oliemolen toejuichte werd het burgerinitiatief aan het slot van dezelfde raadsbijeenkomst toch de pas afgesneden. Men veronderstelde al bij voorbaat dat er geen geld voor was (NB. in dat jaar had de gemeente een overschot van 21 miljoen, in 2014 was dit 17 miljoen) en van de indieners werd een uitgewerkt businessplan verwacht.

Ook tijdens het debat blijkt hoezeer raadsleden het moeilijk hebben met samenwerking. Zij verschuilen zich zonder uitzondering achter het argument dat burgerparticipatie niet eenvoudig is. Dit wordt door lijsttrekker Rob Vellekoop van Vrede en Recht bestreden. Hij vindt dat samenwerken met de burger eenvoudig is. Hij doet de raadsleden en aanwezigen een naar eigen zeggen doeltreffend middel aan de hand, het lokaal referendum. Hiermee heeft de burger een stok achter de deur, waardoor de communicatie tussen raad en burgers veel beter zal moeten verlopen. Zeker als het een bindend referendum zoals voorgesteld gaat worden. Hij vindt ook dat de burger de zeggenschap moet hebben in de stad en niet de raad.

Vellekoop:"Er is maar een baas, dat is de burger en dat de vergeet de gemeenteraad."