• De Grote Rekendag de Breede Hei

    Carmita Poldervaart

De Grote Rekendag op basisschool de Breede Hei

22-03-2017, 13:01 | Lezersnieuws | Carmita Poldervaart

De Grote Rekendag op Basisschool de Breede Hei

Op 22 maart deed basisschool de Breede Hei mee aan de Grote Rekendag! De hele dag stond in het teken van onderzoekend rekenen. Ontdekken levert inzicht op en maakt rekenen leuk.

De kinderen hebben wiskundige gereedschappen ingezet in hun eigen omgeving.

Ze leerden onder andere:

- meetkundige constructies maken;

- maquettes en plattegronden;

- meten via vergelijken;

- verkennen van getallen en getal relaties door deze lijfelijk te ervaren

De Grote Rekendag is geopend op het plein. Door elkaar te meten wisten alle kinderen wie groter en kleiner was. Alle kinderen waren zeer enthousiast om aan de slag te gaan met rekenen.

Het thema van de dag was meten, construeren en bewegen. Rekenen kan je binnen en buiten doen. Op de Breede Hei gaan bewegen en rekenen vaak samen. Kinderen uit verschillende groepen werkten samen aan de opdrachten.

De kinderen in de groepen 1 t/m 4 verkenden met rekenwiskundige middelen het eigen lijf, de eigen klas en de omgeving van de school. In de groepen 1 en 2 deden de kinderen onder andere allerlei meetervaringen op in de klas en het speellokaal. In de groepen 3 en 4 werd de directe omgeving van de klas onderzocht op getallen en getal relaties. In de groepen 5 t/m 8 gingen de kinderen op zoek naar de wereld die wat verder weg ligt van de school. Ze deden dit door een grote opdracht, het ontwerpen van een vakantiepark. In de groepen 5 en 6 zetten de kinderen eigen referentie-maten in om andere maten te beredeneren.

Het was een uitdagende en leerzame dag.

Alle kinderen op de Breede Hei zijn het erover eens dat rekenen heel erg leuk is.