• Jet Kraanen Fotografie
 • AgNova Architecten maakt een mooie match met Motiva Straatadvocaten

  Jet Kraanen Fotografie
 • Wethouder Fleur Imming opent de MatchBeurs

  Jet Kraanen Fotografie
 • Ondernemers, maatschappelijke organisaties maken samen afspraken

  Jet Kraanen Fotografie
 • Veel gesprekken en ontmoeting op de MatchBeurs

  Jet Kraanen Fotografie
 • Jet Kraanen Fotografie
 • Pon Dealer Groep gaf 15 Transporterbusjes te leen voor uitjes

  Jet Kraanen Fotografie
 • Honderden matchovereenkomsten werden ingeleverd

  Jet Kraanen Fotografie
 • De Hoekmannen zorgden voor correcte matchovereenkomsten

  Jet Kraanen Fotografie
 • Jet Kraanen Fotografie

De MatchBeurs, feest van ontmoeting en verbinding

17-11-2016, 10:11 | Lezersnieuws | Saskia van Dijk

Maandag 14 november organiseerde stichting Matchpoint in Amersfoort de MatchBeurs voor maatschappelijke handel in kennis en kunde, middelen en medewerkervrijwilligerswerk, alles met gesloten beurs. Meer dan 200 deelnemers van 120 bedrijven, scholen, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven uit Amersfoort sloten binnen 5 kwartier 266 matches met elkaar. En daar komen nog een aantal matches bij van bedrijven die deze week hun keus maken, omdat ze er maandag niet bij konden zijn. Matchpoint verwacht uit te komen op 300 matches, die allemaal in 2017 en begin 2018 gerealiseerd zullen worden.

Wethouder Fleur Imming sloot de eerste twee matches namens Gemeente Amersfoort. Zij opende de beurs en sloot voor de gemeente twee mooie matches, met de dr M. Van der Hoeveschool en de Koperhorst.

Wat is de MatchBeurs

Amersfoortse bedrijven die zich willen inzetten voor de lokale samenleving, kunnen op de MatchBeurs in contact komen met maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven die een doel, droom, wens of hulpvraag hebben waarbij ze de inzet van ondernemers goed kunnen gebruiken. Een stageplek voor iemand in een rolstoel, sollicitatietraining voor inburgeraars, een PR-advies of website voor een stichting, medewerkers van een bedrijf die op pad gaan met moeilijk lerende kinderen. Honderden van zulke afspraken zijn op 14 november weer gemaakt tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties in en om Amersfoort.

Matchpoint Zinvol zaken doen

De MatchBeurs is een initiatief van stichting Matchpoint Zinvol zaken doen, welke zij elke anderhalf jaar organiseert voor haar netwerk van aangesloten bedrijven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven uit Amersfoort. De MatchBeurs in Amersfoort is één van de grootste beursvloeren voor maatschappelijk betrokken ondernemen in Nederland.

Matchpoint is intermediair maatschappelijk betrokken ondernemen in Amersfoort, er zijn ruim 80 bedrijven aangesloten bij de stichting en evenzoveel sociale partners.

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Onder maatschappelijk betrokken ondernemen wordt verstaan het door bedrijven beschikbaar stellen van werknemers (medewerkers-vrijwilligerswerk), het doneren van middelen, het inzetten van kennis, kunde en netwerk voor het lokale sociaal domein. Bedrijven maken zo kennis met een andere wereld, en het maatschappelijk veld kan haar doelen beter verwezenlijken dankzij de inzet van bedrijven.