• Burgerhulpverlener Roy Johannink bij de buurt AED van de Arnhemseweg-Zuid

    Roy Johannink

Doneren voor een AED in de wijk of buurt

23-05-2018, 23:58 | Lezersnieuws | Voorzitter

Het is de buurt van Arnhemseweg-Zuid gelukt! Samen met bewoners van het Egelpad, Marterpad, Lorentzstraat en Wolvenstraat hebben ze bij elkaar meer dan 1.850 euro opgehaald om gezamenlijk een buurt AED aan te kunnen schaffen. “Er zijn nog meer AED’s nodig om Amersfoort hartveilig te maken,” aldus AED-wijkcoördinator Roy Johannink en initiatiefnemer van de actie. Hij doelt daarmee op het streven om in heel Amersfoort in een cirkel van 500 meter altijd één AED 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar te hebben. “Bij ons in de wijk is het op sommige plaatsen meer dan 1000 meter alvorens de eerste binnen bereik is.”  

Het idee was snel geboren om een AED aan te schaffen voor de Arnhemseweg-Zuid en omgeving. De uitvoering ervan kostte wat meer tijd. “Ik heb in twee informatiebrieven de buren geïnformeerd over het doel en gevraagd of ze wensten bij te dragen en zo ja hoeveel zij wilden toezeggen. Buren hebben elkaar ook onderling aangesproken of ze al hadden bijgedragen. Via Facebook. Via de WhatsApp. En gewoon bij het schoolplein. Fantastisch!”

De toegezegde bedragen varieerden van 18 tot 100 euro. Buurvrouw Berber vond het initiatief supergoed en droeg 60 euro bij: ‘Mij hoef je vanwege mijn hoge leeftijd niet meer te reanimeren hoor, maar anderen kan je op deze manier wel helpen.’ Iedereen mocht zelf op het inschrijfformulier het bedrag aangeven en indien het streefbedrag niet gehaald zou worden dan hoefde niet betaald te worden; maar met meer dan 50 toezeggingen werd het streefbedrag gehaald.

Het betalen van de afzonderlijke bijdragen gebeurde via een betalingsapp. "Een prachtig middel.” Binnen drie dagen had iedereen betaald, uitgezonderd een enkeling. Niet iedereen kon of wilde digitaal betalen, aldus de AED-wijkcoördinator. “Daar ben ik nog even aan de deur geweest, of ze kwamen bij mij langs.”

De Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort regelde een gratis buitenkast en de opleiding van 12 buren tot burgerhulpverlener. Henk Pijper, voorzitter van het Reanimatie Netwerk in Amersfoort vindt dit een prachtig buurtinitiatief: “Ik hoop dat meer buurten en straten dit soort initiatieven oppakken. Het Netwerk kan u assisteren bij het innen van de betalingen zodat dit niet via een privérekening hoeft te lopen. Als u ook zo’n actie start en een gratis buitenkast wilt krijgen, meldt dat dan op info@reanimatienetwerk-amersfoort.nl.