• Input wordt verzameld van de aanwezigen mbt het vervolg van het traject

    Jolijn Uittenboogaard
  • Introductie van het evenement

    Jolijn Uittenboogaard

Eerste concept applicatie voor ondersteuning van personen met verward gedrag

02-07-2018, 08:28 | Lezersnieuws | marlies

AMERSFOORT - Vertegenwoordigers van de sociaal wijkteams, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, cliëntenfederaties, politie en gemeente kwamen donderdagmiddag 19 juni bijeen op het kantoor van Twynstra Gudde om de eerste opbrengsten van het project ‘Goed Georganiseerd Zelfstandig’ te bespreken.

WAT IS GOED GEORGANISEERD ZELFSTANDIG? De middag werd georganiseerd door adviesbureau Twynstra Gudde en sociaal ondernemer Matchpoint. Beide partijen vonden elkaar twee jaar terug op het thema ‘verward gedrag’ en besloten samen te werken. Want het aantal meldingen gerelateerd aan verward gedrag groeit. En dit is niet alleen vervelend voor omstanders, ook voor de verwarde persoon zelf kan dit een heftige gebeurtenis zijn. Aan de hand van subsidie van ZonMW besloten Twynstra Gudde en Matchpoint zich samen met een projectteam, bestaande uit verschillende zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen, te richten op het voorkomen van verward gedrag binnen de gemeente Amersfoort.

Text Box: De kern van de applicatie van Goed Georganiseerd Zelfstandig doet, kan het best in de volgende stappen worden uitgelegd. 1. Informatieverstrekking over verward gedrag. 2. Sturen van signalen door netwerk 3. Ontvangen van signalen door netwerkbeheerder Deze netwerkbeheerder handelt indien nodig op de ontvangen signalen.


WAT DOET HET PROJECT? Het project 'Goed Georganiseerd Zelfstandig' richt zich op het beter benutten van het netwerk in de buurt om personen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, te ondersteunen met behulp van een mobiele (web)applicatie. Deze applicatie is het afgelopen jaar ontwikkeld door het projectteam van Goed Georganiseerd Zelfstandig. Hierbij stonden de ervaringen van ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals centraal.

DE EERSTE REACTIES – Tijdens de middag werd een kort overzicht gegeven van het verloop van het project en werd eerste pilot van de applicatie gepresenteerd door het projectteam. Vervolgens werd er in twee werksessies door de aanwezigen gepraat over de implementatie van de applicatie in Amersfoort. Enthousiaste reacties over de applicatie kwamen naar voren, met name omdat deze de persoon met verward gedrag echt centraal stelt en de regie geeft.

VERVOLG –Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met verschillende enthousiaste zorgorganisaties over een samenwerking. De komende periode wordt een pilot gestart binnen Amersfoort waarin de applicatie zal worden getest.