Geen match tussen randvoorwaarden De War en aanbod Rovase

09-12-2016, 18:40 | Lezersnieuws | Arjan Klaver

De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd tussen Rovase, de voorlopige winnaar van de selectieprocedure voor de verkoop van het complex Warner Jenkinson en de Stichting Absurd Nederland (SAN). De stichting vertegenwoordigt de belangen van De WAR. De gesprekken zijn door SAN en Rovase als zeer constructief en open ervaren. Inhoudelijk is er echter geen match gevonden tussen de randvoorwaarden van SAN en het aanbod van Rovase.

Er zijn veel scenario's onderzocht, ook in de nabijheid van het complex waar Rovase eigenaar is van panden. Toch hebben de partijen in gezamenlijkheid moeten concluderen dat de randvoorwaarden van SAN en het aanbod van Rovase te ver uit elkaar liggen. Het aanbod om het bestaande pand tegen de bestaande huur te blijven huren is voor SAN onvoldoende omdat het te klein is, ook voor de huidige activiteiten. De aangeboden extra vierkante meters zijn wat huur betreft te hoog. Daarnaast wil SAN niet afhankelijk zijn van een private verhuurder.

Alle partijen betreuren de uitkomst omdat iedereen zijn uiterste best heeft gedaan om tot elkaar te komen. Verschillende mogelijkheden zijn onderzocht. Nu SAN niet op het aanbod van Rovase ingaat, zal Rovase het plan verder uitwerken. Tot de daadwerkelijke uitvoering van de plannen van Rovase blijven alle gebruikers en huurders van het complex gehuisvest. Ook in het nieuwe plan blijft 1400 vierkante meter beschikbaar voor ateliers en broedplaatsen. Rovase houdt deze vierkante meters beschikbaar voor De War.

Vervolg

Op 7 december jl. heeft de rechter in kort geding Zenzo in het ongelijk gesteld. Daarmee is de bezwaarprocedure formeel afgerond. Rekening houdend met de motie 'Samen maken we de stad' om niet binnen 31 dagen na afronding van de bezwaarprocedure de intentieovereenkomst met Rovase aan te gaan, zal de gemeente vanaf 7 januari 2017 de gesprekken starten met Rovase over de af te sluiten intentieovereenkomst. Zodra deze is ondertekend, wordt Rovase van 'voorlopig winnaar' de uiteindelijke winnaar van het selectietraject Warner Jenkinson. Rovase BV zal hun visie in de zes maanden daarna uitwerken tot een ontwikkelingsplan met businesscase.