• Duco Brongers overhandigt cheque aan Jos Bleijenberg

    meral soydas

Geweldige opbrengst Rotaryclub-charity event voor het Toon Hermans Huis

14-11-2017, 12:10 | Lezersnieuws | Toon Hermans Huis Amersfoort

Rotary Club Amersfoort Stad, een van vijf serviceclubs die aan de wieg stonden van het Toon Hermans Huis Amersfoort (THHA), heeft op 10 november een Charity Event gehouden, bestaande uit een feestelijke avond met een gevarieerd programma en een veiling. Meer serviceclubs uit Amersfoort en omgeving droegen hun steentje bij door het Event te bezoeken en deel te nemen aan de internetveiling die speciaal voor dit goede doel was opgezet. Op de avond zelf werd het resultaat van € 16.000, na aftrek van kosten, bekend gemaakt.

Het Toon Hermans Huis Amersfoort (THHA) dient sinds 2004 als inloophuis waar iedereen die te maken heeft met kanker zonder afspraak kan binnenlopen. Nu kanker meer en meer een chronische ziekte is geworden, wil het THHA zijn focus verleggen en meer zorg bieden aan specifieke doelgroepen, zoals kinderen en werkenden. Daarvoor is in de komende vier jaren jaarlijks € 40.000 extra budget nodig.

De cheque, ter waarde van € 16.000 werd uit handen van Duco Brongers dankbaar in ontvangst genomen door Jos Bleijenberg, voorzitter van het THHA en Chris Hagelen, algemeen coördinator.