• Grafiek groei bioketels

    Hemmo Hemmes

Groei aantal bioketels ook in Amersfoort

06-06-2019, 11:20 | Lezersnieuws | Hemmo

Persbericht voor Stad Amersfoort

Er zijn meer bioketels nodig om Nederland te helpen van het gas af te komen. Dit blijkt uit een studie van CE Delft, een milieuadviesbureau op het gebied van duurzaamheid. Warmtenetten en warmtepompen vormen straks de ruggengraat van de warmtevoorziening. Deze voorzieningen zijn echter niet overal mogelijk of betaalbaar.

In 2050 zouden bioketels tot zo’n 7% van de woningen, bedrijven en andere gebouwen verwarming en warm water kunnen leveren. Omgerekend naar huishoudens zou dat grofweg de hele provincie Utrecht betreffen. Daarvoor is het wel nodig dat bioketels nu al een plek krijgen in bijvoorbeeld de Regionale Energiestrategieën die gemeenten en provincies op dit moment opstellen.

Wat zijn bioketels?

Bioketels werken ongeveer hetzelfde als cv-ketels, maar dan op snoei- en houtafval in plaats van gas: ze zetten dit om in warmte en soms ook elektriciteit. Houtachtige reststromen uit de regio dienen doorgaans als brandstof. Daarnaast lopen er nu proeven om voedselafval en bermgras om te zetten naar brandstof voor bioketels.

Bioketels in de regio Amersfoort

Uit de klimaatmonitor blijkt dat ook in de regio Amersfoort het aantal bioketels in de lift zit. Er komen hier ieder jaar zo’n 14 bioketels bij. Bioketels zijn niet zichtbaar en de omgeving merkt er niets of weinig van. In Amersfoort draait bijvoorbeeld het nieuwe zwembad Amerena op een bioketel.

Biowarmte kan in Nederland tot 2030 verveelvoudigen tot meer dan 150.000 aangesloten woningen, kantoren en bedrijven. Eén van de manieren om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen zijn de zogenaamde ‘Regionale Energiestrategieën’. Hierin zoeken gemeenten, provincies en waterschappen naar manieren om energie te besparen en duurzame energie op te wekken.