• GroenLinks wil een autoluwe binnenstad, waar de bevoorrading elektrisch gebeurt.

    GroenLinks

GroenLinks: Schone lucht, aanpak van schulden en einde aan wachtlijsten

11-12-2017, 22:10 | Lezersnieuws | GroenLinks Amersfoort

Iedere Amersfoorter moet schone lucht kunnen inademen. In haar verkiezingsprogramma 'Voor verandering' kiest GroenLinks Amersfoort daarom nadrukkelijk voor forse investeringen in schoon vervoer. In het programma legt de partij verder nadruk op aanpak van schulden en armoede en bindt ze de strijd aan met wachtlijsten in de (jeugd)zorg.

In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. GroenLinks zet zich in voor een Amersfoort met een groene toekomst. Ze pleit voor een stad met een autoluw centrum en voor betere fiets- en openbaar vervoerverbindingen. Onze gezondheid staat onder druk door de uitstoot van verkeer, met name scooters en dieselbusjes. De partij pleit daarom voor een verbod op de tweetaktscooter en de tuktuk, wil de maximumsnelheid op de snelwegen rond de stad verlaagd zien naar 80 kilometer per uur en wil eventueel een milieuzone voor de meest vervuilende auto's invoeren. Goederenvervoer binnen de ringweg wordt elektrisch, als het aan GroenLinks ligt.

Ook wil de partij dat de gemeente een actieve rol neemt in de klimaataanpak. Amersfoort moet de omslag naar meer duurzame energie nog maken. Nieuwe woningen krijgen wat GroenLinks betreft geen gasaansluiting meer en er moet een plan komen om eigenaren van bestaande huizen te helpen alternatieven voor gasverwarming te vinden. Investeringen in meer bomen en groen staan ook op het lijstje.

Verder wil de partij zorgen voor meer sociale huurwoningen en huizen voor lage en middeninkomens. GroenLinks wil liever hoogbouw dan weer groen bebouwen. Voor kunst en cultuur wil de partij na ja jaren bezuinigen weer meer geld uittrekken.

Er gaat meer geld naar armoedebestrijding en GroenLinks wil werk maken van schuldenaanpak. In het huidige beleid verdienen bewindvoerders aan de schulden van hun cliënten en dat vindt GroenLinks ongewenst.

De wachtlijsten in de zorg, met name de jeugdzorg, zijn GroenLinks een doorn in het oog. Kinderen moeten niet hoeven wachten op hulp, vindt de partij. Op deze kwetsbare leeftijd richt wachten al snel schade aan.

Speciale aandacht besteedt de partij in haar programma aan Artikel 1 van de Grondwet, dat regelt dat iedereen gelijk behandeld wordt. Dat is volgens GroenLinks nog niet zo. De partij noemt onder andere de positie van jongeren, LHBTI en mensen met een beperking. Zij moeten nog te vaak knokken voor hun plek in de Amersfoortse samenleving.

Het complete programma van de partij is te lezen op amersfoort.groenlinks.nl