• wijk Liendert met ABC school

    onbekend

Heldere financiële spelregels nodig voor goede samenwerking inwoners en gemeente

06-12-2016, 12:40 | Lezersnieuws | uw redactie

De gemeente gaat gebiedsgericht samenwerken met inwoners, organisaties en bedrijven te beginnen in proefwijken Liendert-Rustenburg en Vathorst. Omdat zo steeds meer projectgelden naar bewonersinitiatieven gaan wil het CDA dat er vooraf heldere spelregels komen voor besteding en verantwoording van dit gemeenschapsgeld.

"Het is mooi te zien dat mensen zelf projecten organiseren die in hun wijk nodig zijn. Op dat gebied gebeurt al veel goeds in onze gemeente door vrijwilligers, soms met een minimum aan financiële ondersteuning in de kosten.", aldus Bas Aghina, CDA-fractie. "Dat hiervoor extra middelen ter beschikking worden gesteld is een goede ontwikkeling."

Ingewikkelder

Wel zijn er signalen dat soms huidige vrijwilligersgroepen zich afvragen hoe deze nieuwe projecten en gelden zullen worden verdeeld. Blijft er nog voldoende ruimte voor al goedlopende projecten?

En het wordt ingewikkelder. Aghina: "Door deze ontwikkeling om inwoners zelf meer projecten te laten doen, groeit de laatste jaren het aantal 'potjes' voor buurtprojecten. Om de belangrijkste te noemen: naast het Buurtbudget komen de nieuwe projecten vanuit #033indebuurt in 2017 (ter versterking van de sociale basisinfrastructuur) en dan nu deze nieuwe gelden voor gebiedsgericht werken. Het goed verdelen, beheren en verantwoorden van dit geld (wat is er nu uiteindelijk mee bereikt?) wordt een klus op zich, voor de mensen zelf en de gemeente als financier."

Spelregels, draagvlak en het goede behouden

Omdat het om gemeenschapsgeld gaat wil het CDA graag ruim bijtijds weten welke spel- en verdeelregels de gemeente hiervoor gaat gebruiken. "Hoe bepaal je of projecten breed gedragen worden in een wijk?

Ook wat betreft het soort aanvragen is duidelijkheid nodig. Als je bijvoorbeeld (extra) bankjes voor senioren in Vathorst zou willen op de lange Laakboulevard tussen verpleeghuis St. Pieters en Bloklands Gasthuis en het winkelcentrum, waar moet je dan naar toe met je aanvraag?

En is er afstemming met al goedlopende wijkprojecten? Want het zou jammer zijn als dat wat nu goed gaat onnodige 'concurrentie' krijgt van eenzelfde soort project. Juist tijd en geld moet je goed besteden bij vrijwilligers. Anders haken ze af terwijl vrijwilligers juist het kostbare cement van de samenleving zijn.", aldus Bas Aghina.

De CDA fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het College.