Hersenstichting bedankt Hoogland

26-02-2016, 22:30 | Lezersnieuws | Clasien Hooijer

Van 1 tot 6 februari 2016 vond in Hoogland de Hersenstichtingcollecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor 4 miljoen mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft 2384,42 euro opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening.

Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Heeft u de collectant gemist?

Uw gift is altijd welkom op NL18INGB 0000 0008 60.

Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl