• Het bakfiets project in actie

    Chahid Boudount

'Het bakfiets project' voor verbinding tussen bezoekers Smallepad en bewoners

13-02-2018, 14:40 | Lezersnieuws | Marieke Blomjous

Het Bakfiets project is een initiatief van wijkhuis De Driehoek en is ontstaan vanuit het oogpunt om de bezoekers van het Smallepad te activeren en meer te laten participeren in de buurt. Wat we regelmatig horen, is dat ze het gevoel hebben te leven in een wereld die voor hen op slot zit. Mede door dit project hopen we de buurt meer te verbinden met de mensen zodat ze gewoon weer mee mogen doen en zich weer nuttig en gewaardeerd kunnen gaan voelen. Er zitten zoveel fijne mensen die zoveel zouden kunnen betekenen voor de samenleving. Als de mensen meer in beweging gaan komen wordt verveling minder en dus ook het toenemen van gebruik, geweld en groeperen in de buurt. Als de mensen mee kunnen participeren in de samenleving wordt het voor hen ook makkelijker om uit te stromen en hun leven weer op een zelfstandige en gezonde manier te gaan inrichten.

De bezoekers gaan, per tweetal, met de Bakfiets de buurt in (voorlopig: de koppel, kruiskamp en binnen stad) om hulpbehoevende mensen te helpen in en om het huis. Hierbij kunt u denken aan: kleine reparaties, schilderwerk, tuinonderhoud, kleine verhuizingen, fietsreparaties, timmerklusjes en elektra klusjes