• Plan voor Voedselbos Albatrosstraat

    S. Bressers

Het Huis van Bartels genomineerd voor Groene Kroon 2019

17-06-2019, 17:13 | Lezersnieuws | Paul

Het door Stichting Het Huis van Bartels ingezonden initiatief van 'Voedselbos en Vlinderbaan Albatrosstraat' is uit 55 inzendingen door de jury van de Groene Kroon genomineerd voor de Groene Kroon 2019 prijs. Met deze natuurprijs stimuleert de provincie Utrecht iedereen om te helpen onze bijzondere Utrechtse natuur te beschermen. Het thema van 2019: Natuur in en rondom de bebouwde omgeving.

Met behoud van zoveel mogelijk bestaande groen willen wij het openbaar groen perceel langs de Albatrosstraat transformeren naar een voedselbos en vlinderbaan.
Door de aanplant van meerdere vruchtdragende en eetbare soorten bomen/struiken/planten enerzijds, en het beplanten/inzaaien met vlinder/bij/insect-vriendelijke soorten anderzijds, kan een voor mens, dier en milieu interessant natuurgebied ontstaan. Als multifunctionele ecosystemen kunnen voedselbossen immers van grote waarde zijn bij de zoektocht naar duurzame oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering en volksgezondheid- en welzijnproblematieken.

Vanuit een lokaal perspectief biedt het Voedselbos - Vlinderbaan Albatrosstraat meerwaarde op het gebied van onder meer natuurbeleving, educatie, gezonde voeding, armoedebestrijding, natuurbehoud, groene leefomgeving en sociale samenhang in de wijk Liendert-Rustenburg. Daarnaast vormt straks de 240 meter lange groenstrook als een ecologische verbinding tussen het Valleikanaal en het Waterwingebied.

Vanaf 18 juni publiceert de provincie Utrecht informatie over alle inzendingen en genomineerden op haar website www.provincie-utrecht.nl/groenekroon. De finale en prijsuitreiking van de Groene Kroon 2019 vindt plaats op woensdagmiddag 18 september in De Moestuin (Utrecht).